Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Dispozitia nr.333/2008

Dispozitia nr.333/2008

Data: 03 Mar 2008
Tema: Dispozitia nr.333/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova


    ROMANIA
JUDETUL  PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
PRIMAR

 

DISPOZITIE


de respingere a cererii de restituire în natură ÅŸi propunerea privind acordarea de despăgubiri în condiÅ£iile legii speciale privind regimul stabilirii ÅŸi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 Primarul comunei Valea Doftanei,judetul Prahova:

    Privind soluÅ£ionarea dosarului întocmit în baza Notificării nr. 115 din 12.02.2002, depusă la Biroul Executor Judecătoresc Frâncu Mihai, prin care dl Tocitu  Victor,domiciliat in Valea Doftanei,sat TeÅŸila,nr.114,jud.Prahova identificat cu C.I.seria PH,nr.226955 eliberată de Pol.Comarnic,CNP 1580527291899,dna Bîtu Ana, domiciliată în Valea Doftanei,sat TeÅŸila,nr.312,jud.Prahova identificată cu C.I.seria PH,nr.508485 eliberată de Pol.Comarnic,CNP 2530801291893 ,dna MuÅŸat Elena, domiciliată în Valea Doftanei,sat TeÅŸila,jud.Prahova identificată cu B.I.seria B.Z,nr.738211 eliberat de Pol.Comarnic,CNP 2480512291908 ,dna Tocitu Filofteia, domiciliată în Valea Doftanei,sat TeÅŸila,jud.Prahova identificată cu B.I.seria Y,nr.988593, eliberat de Pol.Comarnic,CNP  2181206291891,cetăţeni români, solicită restituirea în natură a imobilelor –moară,maÅŸina de lână ÅŸi piva, situate în Valea Doftanei,satul TeÅŸila,jud.Prahova .
    Analizând actele depuse la Dosarul intern nr. 583 din 13.02.2002, aferent notificării, prin care se constată unul dintre următoarele motive:
1. imobilele - construcÅ£ii a căror restituire în natură se cere au fost demolate total;
    Având în vedere referatul comisiei interne, prin care se constată imposibilitatea restituirii în natură a imobilelor-moară, maÅŸina de lână ÅŸi piva - se propune acordarea de măsuri reparatorii în echivalent constând în despăgubiri potrivit titlului VII "Regimul stabilirii ÅŸi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii ÅŸi justiÅ£iei, precum ÅŸi unele măsuri adiacente, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,    în conformitate cu dispoziÅ£iile art. 1 alin. (2) ÅŸi (3) ÅŸi ale art. 26 alin. (1) ÅŸi (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ale art. 63 alin. (2) ÅŸi ale art. 68 din Legea administraÅ£iei publice locale nr. 215/2001, republicată, precum ÅŸi ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,


DISPUN:

    Art. 1.  Se respinge cererea de restituire în natură a imobilelor-moară, maÅŸina de lână ÅŸi piva  - situate în Valea Doftanei,sat TeÅŸila,jud.Prahova,  formulată de persoanele îndreptăţite Tocitu Victor,Bîtu Ana,MuÅŸat Elena ÅŸi Tocitu Filofteia prin Notificarea nr. 115/12.02.2002, pentru următoarele motive:
-imobilele-moară, maÅŸina de lână ÅŸi piva  - au fost demolate total;
    Art. 2.  Pentru imobilele notificate – moară, maÅŸina de lână ÅŸi piva  - situate în Valea Doftanei , satul TeÅŸila,jud.Prahova ÅŸi care nu pot fi restituite în natură, propunem acordarea de despăgubiri în condiÅ£iile titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii ÅŸi justiÅ£iei, precum ÅŸi unele măsuri adiacente, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.
    Art. 3. Prezenta dispoziÅ£ie va fi comunicată, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, persoanelor îndreptăţite, InstituÅ£iei Prefectului JudeÅ£ului Prahova pentru efectuarea controlului de legalitate ÅŸi Secretariatului Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor.
    Art. 4.DispoziÅ£ia motivată de respingere a cererii de restituire în natură poate fi atacată în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicare, la SecÅ£ia Civilă a Tribunalului Prahova.
 Valea Doftanei
 22.02.2008
 Nr.333
Primar,
Gheorghe  Mosor

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Vasile  Piele

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com