Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Dispozitia 380/2008

Dispozitia 380/2008

Data: 12 Mar 2008
Tema: Dispozitia 380/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
PRIMAR
    
DISPOZIÅ¢IE

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in
sedinta ordinara pe data de  14  Martie  2008

 

 Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:
Având in vedere prevederile art.39, al.2, din Legea nr.215/2001,republicata;
In temeiul art.68, al.1, din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata,

     DISPUN:

             Art.1. Se convoacă în ÅŸedinţă publica extraordinară pe data de 14.03.2008, Consiliul Local al comunei Valea Doftanei.
              ÅžedinÅ£a va avea loc în sala de consiliu din  Caminul Cultural TeÅŸila, la ora 17,00 si va avea următorul proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotarire cu privire la modificarea Hotaririi nr.5/2008 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu privire la prelungirea teremenului de executie a lucrarilor de investitii „Extindere ÅŸi modernizare sistem de alimentare cu apa  în comuna Valea Doftanei”.finantat prin program SAPARD ”.
2.Proiect de hotărâre cu privire la  completarea si modificarea Hotarârii nr.61/2007 a Consiliului Local Valea Doftanei privind aprobarea investiÅ£iilor„Modernizare drumuri comunale ” ÅŸi „ AchiziÅ£ionare utilaje pentru comuna Valea Doftanei, judeÅ£ul Prahova” .
3.Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea studiului de fezabilitate pentru actiunea de investitii „Modernizare drumuri comunale ” in comuna Valea Doftanei, judeÅ£ul Prahova”.
 4.Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea memoriului justificativ pentru actiunea de investitii denumita „Achizitionare utilaje pentru comuna Valea Doftanei,judetul Prahova”.
 Art.2.Secretarul comunei Valea Doftanei va  duce la indeplinire prezenta dispozitie prin  invitarea consilierilor la sedinta si aducerea acesteia la cunostiinta publica.
 
 Nr.380
Valea Doftanei
Data  11.03.2008.
                                                                                           PRIMAR,
                                                                                         Gheorghe Mosor
                                                                                                

                                                                                                               Avizat pentru legalitate
                                                                                                                           Secretar,
                                                                                                                      Vasile  Piele


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com