Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Dispozitia 440/2008

Dispozitia 440/2008

Data: 16 Apr 2008
Tema: Dispozitia 440/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

VALEA DOFTANEI

PRIMAR

                                                               

DISPOZIÅ¢IE

 

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in

sedinta ordinara pe data de  17 Aprilie  2008

 

                Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:

Având in vedere prevederile art.39, al.1, din Legea nr.215/2001,republicata;

In temeiul art.68, al.1, din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata,

                                                            DISPUN:

 

             Art.1. Se convoacă în ÅŸedinţă publica ordinară pe data de 17.04.2008, Consiliul Local al comunei Valea Doftanei.

              ÅžedinÅ£a va avea loc în sala de consiliu din  Caminul Cultural TeÅŸila, la ora 17,00 si va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotarire cu privire la  rectificarea  bugetului local al comunei  Valea Doftanei  pe anul 2008.

2.Proiect de hotarire cu privire la completarea patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei.

3.Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 1348 m.p.situat in tarlaua 33,parcela 535,nr.cad.10146 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Vinturis si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia.

 4. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 882 m.p.situat in tarlaua 47,parcela 314,349, nr.cad.10480 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru-Gater si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia.

5. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 477  m.p.situat in tarlaua 47,parcela 314,349,nr.cad.10481 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru-Gater si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia.

6. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (spatiu comercial-farmacie) situat in  comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia.

            7.Proiect de hotarire cu privire la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la concesionarea suprafetei de 40 ha teren pasune alpina situata in masivul muntos Steiasa Mare.

            8.Proiect de hotarire cu privire la aprobarea modului de gestionare si administrare al serviciilor publice comunitare de alimentare cu Apa,canalizare si salubrizare  din comuna Valea Doftanei si  regulamentului de functionare al acestuia;

9. Aviz privind insusirea propunerii de concesionare facuta de catre  Craita Valea Doftanei -  s.a. pentru folosirea si intretinerea  izlazurilor comunale .

 Scopul avizului -intocmirea unui studiu de oportunitate  privind concesionarea terenului;

 

 

 

 

10. Aviz privind insusirea propunerii de vinzare a unui teren facuta de catre  dl Popescu Radu .

 Scopul avizului -intocmirea unui studiu de oportunitate  privind vinzarea terenului;

 

            Art.2.Secretarul comunei Valea Doftanei va  duce la indeplinire prezenta dispozitie prin  invitarea consilierilor la sedinta si aducerea acesteia la cunostiinta publica.

            Nr.440

Valea Doftanei

Data  10.04.2008.

PRIMAR,

Gheorghe Mosor

                                                                                                 Avizat pentru legalitate

                                                                                                                           Secretar,

                                                                                                                      Vasile  Piele


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com