Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Dispozitia nr.629/2008

Dispozitia nr.629/2008

Data: 09 Sep 2008
Tema: Dispozitia nr.629/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
PRIMAR
    
DISPOZIÅ¢IE
cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in
sedinta ordinara pe data de  12 Septembrie  2008

 Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:
Având in vedere prevederile art.39, al.1, din Legea nr.215/2001,republicata;
In temeiul art.68, al.1, din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata,
     DISPUN:

             Art.1. Se convoacă în ÅŸedinţă publica ordinară pe data de 12.09.2008, Consiliul Local al comunei Valea Doftanei.
              ÅžedinÅ£a va avea loc în sala de consiliu din  Caminul Cultural TeÅŸila, la ora 17,00 ÅŸi va avea următorul proiect al ordinii de zi:
 1.Proiect de hotarire privind modificarea contractului de concesiune   nr.5831 din 25.09.2006 incheiat intre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si SC FIBEC  HOLDING SA  Cimpina  si acordarea avizului pentru obtinerea certificatului de urbanism
2.Proiect de hotarire cu privire la  aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 350 m.p.situat în Valea Doftanei,satul TeÅŸila,pct.Podul Puiului ÅŸi a preÅ£ului  de pornire la licitaÅ£ie;
3.Proiect de hotarire cu privire la stabilirea reprezentantilor Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei,ca membrii in comisia pentru vinzarea spatiilor medicale ce cad sub incidenta OrdonanÅ£ei Guvernului nr.68/2008 si cuantumul indemnizaÅ£iei ce se acordă acestora;
4.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind modul de administrare al izlazurilor comunale ÅŸi a păşunilor alpine;
5. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (spatiu comercial-farmacie) situat in  comuna Valea Doftanei,sat TeÅŸila,pct.Centru ÅŸi stabilirea preÅ£ului minim de vânzare al acestuia;
6.Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2008;
7.Proiect de hotarâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.20/2008 a Consiliului Local Valea Doftanei pentru aprobarea modului de gestionare ÅŸi administrare al serviciilor publice comunitare de alimentare cu apă ÅŸi canalizare  din comuna Valea Doftanei ÅŸi  a regulamentului de funcÅ£ionare al acestuia;
8.Proiect de hotarire cu privire la completarea patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei; 
9.Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea studiului de oportunitate pentru vânzarea  terenului în suprafaţă de  1315 m.p.situat în Valea Doftanei,satul TeÅŸila.pct.Ermeneasa pe care se află amplasată locuinÅ£a dlui Manea Mircea.
 Art.2.Secretarul comunei Valea Doftanei va  duce la indeplinire prezenta dispozitie prin  invitarea consilierilor la ÅŸedinţă ÅŸi aducerea acesteia la cunoÅŸtiinţă publică.
 Nr.629
Valea Doftanei
Data  25.08.2008.
PRIMAR,
Gheorghe Mosor

                                                                                                 Avizat pentru legalitate
Vasile  Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com