Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Acordare alocatie de sustinere pentru familie monoparentala

Acordare alocatie de sustinere pentru familie monoparentala

Data: 09 Mai 2006
Tema: Acordare alocatie de sustinere pentru familie monoparentala
Comuna: Alunu, judetul Valcea

COMUNA ALUNU

JUDETUL VALCEA

PRIMAR,

 

DISPOZITIA NR. 69 DIN 09.05.2006

 

Privind aprobarea acordarii alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, pentru  familiile care beneficiaza de  ajutor social conform Legii 416/2001, titular  fiind  Ghiocel Felicia

 

            Primarul comunei Alunu, judetul Valcea, Dr. Boeangiu Vasile-Pirvu;

            Avand in vedere cererea numitei Ghiocel Felicia inregistrata sub nr.10/09.05.2006, documentele doveditoare  privind componenta familiei, veniturile acesteia si ancheta sociala;

            In conformitate cu prevederile art.20, art.21, art.27 si art.29 din O.U.G. nr. 105/2003 privind alocatia  familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, coroborate cu art.68 alin ( 1) lit “ a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            In temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia  publica locala, emite urmatoarea:

 

DISPOZITIE:

 

            Art.1.  Incepand cu data de 1.05.2006 se aproba acordarea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala, pentru familiile care beneficiza  de ajutor social, conform Legii 416/2001 titular fiind Ghiocel Felicia cu domiciliul  in comuna Alunu, judetul Valcea ,C.N.P. 2890318180941 avand un copil care se incadreaza  in prevederile O.U.G. nr.105/2003.

            Cuantumul alocatiei va fi de 50 lei /luna.

            Art.2.Titularul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala pentru familiile care beneficiaza de ajutor  social conform Legii nr. 416/2001 are obligatia ca in termen de 5 zile de la data la care intervin  modificari  cu privire la componenta  familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acestuia, sa comunica in scris primarului, solicitand modificarea cuantumului alocatiei printr-o noua cerere insotita  de actele deveditoare privind modificarile  intervenite, sau incetarea dreptului, dupa caz.

            Art. 3. Familia beneficiara are obligatia, ca pentru copii de varsta scolara sa prezinte din trei in trei luni dovada frecventarii cursurilor.

            Art.4.Borderoul pentru alocatia de sustinere pentru familia monoparentala face parte integranta din prezenta dispozitie.

            Art.5.Prezenta dispozitie  va fi  comunicata titularului alocatiei acordate si D.D.F.S.S. Valcea  in vederea emiterii deciziei directorului executiv al directiei privind plata drepturilor pentru alocatia de sustinere a familiei monoparentale.

 

                       

Primar,                                                           Vizat pentru legalitate,

Dr. Boeangiu Vasile-Pirvu                                             Secretar,                     

                                                                                    Boeangiu Luminita.

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com