Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
« Inapoi la judet Actualizat la: 22 Mai 2009 Azi este: 06 Iul 2022
Comuna Valea Doftanei  Economie TITLU Valea Doftanei

Comuna Valea Doftanei - Judetul Prahova

ASEZARE COMUNITATE ECONOMIE ADMINISTRATIE SPONSOR
SPONSOR
PAGINA SPONSORULUI
Pagina ta! Continutul poate fi reclama pentru ativitatile tale! SERVICII PENTRU TINE!
ANUNTURI
Anunturi:
2010-05-25 - Primarul - Dispozitie

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

VALEA DOFTANEI

PRIMAR

                                                               

DISPOZIÅ¢IE

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in

sedinta ordinara pe data de  31 Mai 2010

 

                Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:

Având in vedere prevederile art.39, al.1, din Legea nr.215/2001,republicata;

In temeiul art.68, al.1, din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata,

                                                            DISPUN:

             Art.1. Se convoacă în ÅŸedinţă publica ordinară pe data de Luni, 31.05.2010, Consiliul Local al comunei Valea Doftanei.

              ÅžedinÅ£a va avea loc în sala de consiliu din  sediul Primariei Valea Doftanei, la ora 17,00 si va avea următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de  hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor  impozitelor locale pe anul 2011

            3.Proiect de hotărâre privind  mãsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 330/2009 

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeÅ£ei de 6012 m.p.teren situat pe teritoriul comunei Valea Doftanei,sat TeÅŸila,pct.Concasor ,din tarlaua 51,parcela 692,râu Doftana,Mal Stâng ÅŸi a caietului de sarcini privind concesiunea.

            5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2010.

            6.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.4  din Hotărârea nr.31 din 20.07.2009 a Consiliului Local Valea Doftanei privind aprobarea Actului Constitutiv ÅŸi a Statutului AsociaÅ£iei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare  „Parteneriatul pentru managementul deÅŸeurilor - Prahova”

 7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea efectuării unui schimb de terenuri.

            8.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta

            9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta

10.Proiect de hotărâre cu privire la  la atribuirea unor suprafeÅ£e  de  teren , pentru construirea unor locuinte proprietate privata personala, conform Legii nr. 15/2003.

            11. Raportul anual pe de activitate pe anul 2009 al consilierilor din cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei.

            12. Raportul anual privind starea economică, socială si de mediu a unitătii administrativ-teritoriale Valea Doftanei pentru anul 2009,prezentat de primarul localităţii.

                Art.2.Secretarul comunei Valea Doftanei va  duce la indeplinire prezenta dispozitie prin  invitarea consilierilor la sedinta si aducerea acesteia la cunostiinta publica.

           

PRIMAR,

Gheorghe Mosor

                                                                                            

    Avizat pentru legalitate

                                                                                                                           Secretar,

                                                                                                                      Vasile  Piele

Valea Doftanei

Data  20.05.2010.

Nr.320

2010-03-08 - Primarul - dispozitie

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

VALEA DOFTANEI

PRIMAR

                                                               

DISPOZIÅ¢IE

 

cu privire la convocarea Consiliului Local Valea Doftanei in

sedinta ordinara pe data de  10  Martie   2010

 

                Primarul comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:

Având in vedere prevederile art.39, al.1, din Legea nr.215/2001,republicata;

In temeiul art.68, al.1, din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata,

                                                            DISPUN:

             Art.1. Se convoacă în ÅŸedinţă publica ordinară pe data de Miercuri, 10.03.2010, Consiliul Local al comunei Valea Doftanei.

              ÅžedinÅ£a va avea loc în sala de consiliu din  sediul Primariei Valea Doftanei, la ora 17,00 si va avea următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotarire cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei pe anul 2010

            2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea  utilizării fondului de rulment al bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2010

               

            Art.2.Secretarul comunei Valea Doftanei va  duce la indeplinire prezenta dispozitie prin  invitarea consilierilor la sedinta si aducerea acesteia la cunostiinta publica.

           

PRIMAR,

Gheorghe Mosor

                                                                                             

 

   Avizat pentru legalitate

                                                                                                                           Secretar,

                                                                                                                      Vasile  Piele

 

 

 

Valea Doftanei

            Data  05.03.2010.

            Nr.187

2008-06-06 - Biroul Electoral de Circumscriptie - rezultate consiliul judetean in circumscriptia 102

TABEL  CETRALIZATOR PRIVIND REZULTATELE  VOTULUI  PENTRU

CONSILIUL  JUDETEAN  PRAHOVA

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA Nr.102

VALEA   DOFTANEI

 

Sectia  nr.1

Formatiunea   Politica

Voturi  valabil exprimate

 

Partidul  Romania  Mare

8

 

Partidul National   Liberal

43

 

Partidul  Social  Democrat

73

 

Partidul  Conservator

12

 

Partidul  Democrat  Liberal

331

 

Partidul  Ecologist  Roman

6

 

Partidul  Initiativa  Nationala

13

 

Partidul  Verde

0

 

Partidul  Renasterea  Romaniei

0

 

Partidul  Noua  Generatie-Crestin  Democrat

67

 

Partidul  National Democrat  Crestin

113

 

Partidul National Taranesc Crestin  Democrat

4

 

Partidul Popular si al Protectiei Sociale

0

 

Partidul  Alianta  Socialista

1

 

Partidul  Pentru Patrie

2

 

Unionea Pensionarilor si a Solidaritatii Sociale-Uniunea

2

Sectia nr.2

 

 

 

Partidul  Romania  Mare

9

 

Partidul National   Liberal

35

 

Partidul  Social  Democrat

87

 

Partidul  Conservator

7

 

Partidul  Democrat  Liberal

109

 

Partidul  Ecologist  Roman

4

 

Partidul  Initiativa  Nationala

20

 

Partidul  Verde

2

 

Partidul  Renasterea  Romaniei

0

 

Partidul  Noua  Generatie-Crestin  Democrat

92

 

Partidul  National Democrat  Crestin

2008-06-06 - Biroul Electoral de Circumscriptie - Rezultate Presedintele Consiliului Judetean-Circumscriptia 102

TABEL  CETRALIZATOR PRIVIND REZULTATELE  VOTULUI PENTRU

PREÅžEDINTELE CONSILIULUI   JUDETEAN  PRAHOVA

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA Nr.102

VALEA   DOFTANEI

 

Sectia  nr.1

Numele ÅŸi prenumele

candidatului

Formatiunea   Politica

Voturi  Valabil exprimate

 

MÄ‚RÄ‚CINEANU ADRIAN

Partidul  Romania  Mare

7

 

NICOLAE ALEXANDRI

Partidul National   Liberal

44

 

COSMA MIRCEA

Partidul  Social  Democrat

79

 

PETRE GHEORGHE

Partidul  Conservator

12

 

NASTASIA GHEORGHE

Partidul  Democrat  Liberal

325

 

NÄ‚STASE GRIGORE MARIAN

Partidul  Initiativa  Nationala

14

 

BĂIUŢĂ NICOLAE- ION

Partidul  Renasterea  Romaniei

0

 

TRACHE NICOLAE-PETRE

Partidul  Noua  Generatie-Crestin Democrat

56

 

ANGHEL FLORIN-SERGHEI

Partidul  National Democrat  Crestin

144

 

LEON DUMITRU

Partidul National Taranesc Crestin  Democrat

3

 

BÎRLÄ‚DEANU ÅžTEFAN-MIRCEA

Partidul  Alianta  Socialista

1

 

STOICA CONSTANTIN-NOROCEL

Partidul  Pentru Patrie

2

Secţia nr.2

 

 

 

 

MÄ‚RÄ‚CINEANU ADRIAN

Partidul  Romania  Mare

11

 

NICOLAE ALEXANDRI

Partidul National   Liberal

30

 

COSMA MIRCEA

Partidul  Social  Democrat

99

 

PETRE GHEORGHE

Partidul  Conservator

9

 

NASTASIA GHEORGHE

Partidul  Democrat  Liberal

102

 

 

NÄ‚STASE GRIGORE MARIAN

Partidul  Initiativa  Nationala

13

 

BĂIUŢĂ NICOLAE- ION

Partidul  Renasterea  Romaniei

0

 

TRACHE NICOLAE-PETRE

2008-04-29 - Biroul Electoral - Candidaturi definitive

BIROUL  ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102 VALEA DOFTANEI
JUDETUL  PRAHOVA
Nr.32 din 29.04.2008


PROCES  VERBAL

 

 Incheiat astazi 29.04.2007 la sediul Biroului Electoral al Circumscriptiei 102 Valea Doftanei .
  Subsemnatii Vasile Piele - Presedintele BEC 102 Valea Doftanei si Elena-Gabriela Brinza – loctiitor al aceluiasi birou electoral am procedat astazi data de mai sus,potrivit art.53 din Legea 67/2004,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, la constatarea ramanerii definitive a candidaturilor  pentru functia de primar si consilier local al comunei Valea Doftanei.
 Potrivit art.52  si 53  din Legea 67/2004,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare se  declara definitive candidaturile  din anexele 1 si 2 la prezentul proces verbal.
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal ,astazi data de mai sus,in cinci exemplare de o valoare egala.

 


         PRESEDINTE,                                        LOCTIITOR,

          Vasile Piele                                      Elena-Gabriela Brinza

 


BIROUL  ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102 VALEA DOFTANEI
JUDETUL  PRAHOVA

 

A N E X A   Nr. 1
Cu privire la ramanerea definitiva a candidaturilor pentru functia de primar al comunei Valea Doftanei

 


Nr.crt Nume si prenume
candidat Formatiunea politica
1 Mosor Gheorghe PNL
2 Tintea Adrian-Nicolae PNG-CD
3 Pestreanu Vasile  Independent
4 Cojocaru Vladimir PNDC
5 Lungu Ion-Catalin PSD
6 Geanta Emilian PC
7 Bantoiu Cornel PIN
8 Cirstea Ionas PNL

 

 

        PRESEDINTE,                  LOCTIITOR,


                  Vasile Piele                             Elena-Gabriela Brinza

 


BIROUL  ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102 VALEA DOFTANEI
JUDETUL  PRAHOVA

 

A N E X A   Nr. 2
Cu privire la ramanerea definitiva a candidaturilor pentru functia de consilier local  al comunei Valea Doftanei


Nr.crt Nume si prenume
candidat Formatiunea politica
1             MOSOR GHEORGHE
 BITU VASILE
 SAVU DANIEL
 MUSAT DANUT
 MANEA ION
 TOCITU AURELIAN
 PIELE  EMIL
 MUNTEANU DUMITRU
 HERIE  IULIAN
 BITU  STEFAN
 CIRSTEA IULIAN
 DOBRI  PAVEL
 FETICU  ADRIAN DORIN
 MOSOR  P.PETRE
 TOCITU P.GHEORGHE
 CORDOS  VASILE
 DUTA  IOSIF  CRISTIAN
 TOCITU I.GHEORGHE
 COMARNICEANU ELENA-NICOLETA

 PDL
2             TINTEA  ADRIAN   NICOLAE
 HERIE  ADRIAN
 COMARNICEANU  ION
 TABARASI  GABRIELA
 SPIRIDON  ION
 CLINCI  MARIAN
 POPA   DORIN
 PESCARU  IULIAN
 MANEA  IULIAN
 POPA  VICTOR
 COMARNICEANU   BENONE
 BUCUR  MIHAI  VIOREL
 CARABELEA   NINISOR
 CHIVU   DANIELA
 MOSOR  CORINA
 PASCU  DANIEL
 DEDU  DORIN
 BRAN   RADU
 SPIRIDON  VASILE 

 PNG
3            PESTREANU VASILE CANDIDAT
INDEPENDENT
4             COJOCARU  VLADIMIR
 CONSILIUL   LOCAL
 COJOCARU  VLADIMIR
 DOGARU I.VASILE
 DRAGANESCU  MARIUS-GABRIEL
 POSTOLACHE  IULIAN
 ZAVRAGIU  VASILE
 COJOCARU   MIRCEA
 CIOCEA  SORIN
 CIRSTEA  CRISTIAN
 ILIE  GHEORGHE
 RICHEA  PETRE
 CIRSTEA  VASILE
 COJOCARU CONSTANTIN  CIPRIAN
 PIELE GHE VLADIMIR
 FETICU  LEONARD
 CORDOS  IONEL-EMIL 

 PNDC
5             LUNGU I  ION CATALIN
 COSTEA P  LUCIAN  VILEFORD
 GLESNEA  VASILE
 ROSCA  I  CRISTIAN
 RECE V.  ION
 CLINCI  C.CONSTANTIN  BOGDAN
 PRINI  M. GRIGORE
 SUSU   CIPRIAN  IOAN
 BARBOI I. PAVEL
 CRETU I.IULIAN
 PLESA ST.ION
 SIMPETREANU I.MARIANA
 PIELE I.IULIAN
 POSTOLACHE D.ION
 COJEA  GH.ION
 MILU P.PETRISOR  DANIEL
 COMARNICEANU  ION
 RIJNOVEANU  D.ION
 MARGARIT  I.IOACHIM  CORNEL
 PSD
6             GEANTA  EMILIAN
 MOISE  VIOREL
 POPESCU RADU EMANOIL
 SERBAN DAVID
 CLINCI  MARIUS
 CIUSE CIPRIAN-LIVIU
 PIELE PETRE
 MOISE MARIA-MIHAELA
 CLINCI  ION
 PLUTEANU ELENA
 CIUSE  CONSTANTIN
 GEANTA CAMELIA
 CIRSTEA  CONSTANTIN
 CHIRICA BOGDAN  MARIAN
 PIELE VIORICA
 DRAGANESCU  ADORIS-ADRIAN
 IORDACHE  ADRIAN
 SIRBU  CRISTIAN
 IORDACHE  ELENA

 PC
7             BANTOIU  CORNEL
 IORDACHE  IONEL
 BRAN ALEXANDRA ELENA
 BUCUR  RODICA
 TABARAS  LUCIAN
 MANOLACHE  ADIN  MARIAN
 FRINCU  SEBASTIAN
 BITU  IOAN
 CIRSTEA  GABRIEL SILVIU
 BITU  VLADIMIR  MARIAN
 MUNTEANU  MARIUS-ELVIS
 BADEA  CONSTANTIN  DRAGOS
 FRUNZA  VASILE
 OCEANU  DANIEL  VASILE
 CARABELEA  FLORIN
 CRETU  VASILE
 CORDOS  VASILE
 STAN  CONSTANTIN  MARIAN
 ZECHERU  ION
 PIN
8             CIRSTEA  IONAS
 COJOCARU  MARIUS  IULIAN
 BRANCIOG  TUDOR
 OSEACA  CRINU
 TALEANU  IULIAN
 EXARI  GHEORGHE
 SECAREANU   IULIAN
 MOROIANU  CORNEL-VASILE
 VLAD  IOAN
 PUPAZA  BOGDAN GEORGE
 ANGHEL  NARCIS
 NUCSOIU  AUREL
 JITARU  ILEANA  MARIANA
 CORDOS  ANDREI  CRISTIAN
 MILU  MARIAN  IRINEL
 TUDOR  ION
 SELER  DOREL
 BUZOIANU  IOAN
 COMARNICEANU   IULIAN
 PNL
9         
           TINTEA T. VIOREL  CANDIDAT
INDEPENDENT

 

        PRESEDINTE,                  LOCTIITOR,


                Vasile Piele                             Elena-Gabriela Brinza

 

2008-04-22 - Biroul Electoral - Candidaturi depuse pe data de 22.04.2008,pina la ora 12,00 PARTIDUL  CONSERVATOR

PRIMAR

GEANTA EMILIAN

CONSILIUL  LOCAL

             GEANTA  EMILIAN
             MOISE  VIOREL
            POPESCU RADU EMANOIL

            SERBAN DAVID
            CLINCI  MARIUS

            CIUSE CIPRIAN-LIVIU

            PIELE PETRE

            MOISE MARIA-MIHAELA

            CLINCI  ION

            PLUTEANU ELENA

            CIUSE  CONSTANTIN

            GEANTA CAMELIA

            CIRSTEA  CONSTANTIN

            CHIRICA BOGDAN  MARIAN

            PIELE VIORICA

            DRAGANESCU  ADORIS-ADRIAN

            IORDACHE  ADRIAN

            SIRBU  CRISTIAN

            IORDACHE  ELENA

PARTIDUL  INITIATIVA  NATIONALA

PRIMAR

CORNEL  BANTOIU

CONSILIUL  LOCAL

            BANTOIU  CORNEL

            IORDACHE  IONEL

            BRAN ALEXANDRA ELENA

            BUCUR  RODICA

            TABARAS  LUCIAN

            MANOLACHE  ADIN  MARIAN

            FRINCU  SEBASTIAN

            BITU  IOAN

            CIRSTEA  GABRIEL SILVIU

            BITU  VLADIMIR  MARIAN

            MUNTEANU  MARIUS-ELVIS

            BADEA  CONSTANTIN  DRAGOS

            FRUNZA  VASILE

            OCEANU  DANIEL  VASILE

            CARABELEA  FLORIN

            CRETU  VASILE

            CORDOS  VASILE

            STAN  CONSTANTIN  MARIAN

            ZECHERU  ION


PARTIDUL  NATIONAL  LIBERAL

PRIMAR

CIRSTEA  IONAS

CONSILIUL  LOCAL

            CIRSTEA  IONAS

            COJOCARU  MARIUS  IULIAN

            BRANCIOG  TUDOR

            OSEACA  CRINU

            TALEANU  IULIAN

            EXARI  GHEORGHE

            SECAREANU   IULIAN

            MOROIANU  CORNEL-VASILE

            VLAD  IOAN

            PUPAZA  BOGDAN GEORGE

            ANGHEL  NARCIS

            NUCSOIU  AUREL

            CORDOS  ANDREI  CRISTIAN

            MILU  MARIAN  IRINEL

            TUDOR  ION

            SELER  DOREL

            BUZOIANU  IOAN

            COMARNICEANU   IULIAN

            RICHEA  ION    

 

2008-04-22 - Biroul Electoral - Renuntare la candidatura RENUNTARE LA  CANDIDATURA

PARTIDUL  DEMOCRAT  LIBERAL

OSEACA  VASILE
2008-04-22 - Biroul electoral - Completarea candidatura COMPLETARE  LISTA DE CANDIDATI

PARTIDUL  DEMOCRAT  LIBERAL

COMARNICEANU  I.ELENA  NICOLETA
2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.2

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui Gheorghe  Mosor din partea Partidului Democrat-Liberal si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 16.04.2008
 Nr.2

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul electoral - Hotarirea nr.3

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
 MOSOR GHEORGHE
 BITU VASILE
 SAVU DANIEL
 MUSAT DANUT
 MANEA ION
 TOCITU AURELIAN
 PIELE  EMIL
 MUNTEANU DUMITRU
 HERIE  IULIAN
 BITU  STEFAN
 CIRSTEA IULIAN
 DOBRI  PAVEL
 FETICU  ADRIAN DORIN
 MOSOR  P.PETRE
 TOCITU P.GHEORGHE
 CORDOS  VASILE
 DUTA  IOSIF  CRISTIAN
 TOCITU I.GHEORGHE
 OSEACA  VASILE
   din partea Partidului Democrat-Liberal si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 16.04.2008
 Nr.3

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.4

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui Tintea  Adrian Nicolae din partea Partidului Noua  Generatie-Crestin Democrat si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 17.04.2008
 Nr.4

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elkena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.5

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
 TINTEA  ADRIAN   NICOLAE
 HERIE  ADRIAN
 COMARNICEANU  ION
 TABARASI  GABRIELA
 SPIRIDON  ION
 CLINCI  MARIAN
 POPA   DORIN
 PESCARU  IULIAN
 MANEA  IULIAN
 POPA  VICTOR
 COMARNICEANU   BENONE
 BUCUR  MIHAI  VIOREL
 CARABELEA   NINISOR
 CHIVU   DANIELA
 MOSOR  CORINA
 PASCU  DANIEL
 DEDU  DORIN
 BRAN   RADU
 SPIRIDON  VASILE 
   din partea Partidului Noua  Generatie-Crestin Democrat si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 17.04.2008
 Nr.5

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.6

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui Pestreanu I.Vasile –candidat independent  si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 17.04.2008
 Nr.6

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elkena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.7

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlui  Pestreanu  I.Vasile candidat  independent  si se dispune afisarea acesteia  la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 17.04.2008
 Nr.7

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.8

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui Cojocaru  Vladimir din partea Partidului National Democrat  Crestin   si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 19.04.2008
 Nr.8

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elkena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - hotarirea nr.9

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
 COJOCARU  VLADIMIR
 CONSILIUL   LOCAL
 COJOCARU  VLADIMIR
 DOGARU I.VASILE
 DRAGANESCU  MARIUS-GABRIEL
 POSTOLACHE  IULIAN
 ZAVRAGIU  VASILE
 COJOCARU   MIRCEA
 CIOCEA  SORIN
 CIRSTEA  CRISTIAN
 ILIE  GHEORGHE
 RICHEA  PETRE
 CIRSTEA  VASILE
 COJOCARU CONSTANTIN  CIPRIAN
 PIELE GHE VLADIMIR
 FETICU  LEONARD
 CORDOS  IONEL-EMIL 
 din partea Partidului  National Democrat  Crestin si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 19.04.2008
 Nr.9

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.10

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui  Lungu I.Ion Catalin  din partea Partidului Social Democrat  si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 21.04.2008
 Nr.10

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elkena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.11

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
 LUNGU I  ION CATALIN
 COSTEA P  LUCIAN  VILEFORD
 GLESNEA  VASILE
 ROSCA  I  CRISTIAN
 RECE V.  ION
 CLINCI  C.CONSTANTIN  BOGDAN
 PRINI  M. GRIGORE
 SUSU   CIPRIAN  IOAN
 BARBOI I. PAVEL
 CRETU I.IULIAN
 PLESA ST.ION
 SIMPETREANU I.MARIANA
 PIELE I.IULIAN
 POSTOLACHE D.ION
 COJEA  GH.ION
 MILU P.PETRISOR  DANIEL
 COMARNICEANU  ION
 RIJNOVEANU  D.ION
 MARGARIT  I.IOACHIM  CORNEL
 din partea Partidului  Social Democrat si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 21.04.2008
 Nr.11

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.12

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui Geanta  Emilian din partea Partidului Conservator  si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.12

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elkena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - hotarirea nr.13

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
  GEANTA  EMILIAN
  MOISE  VIOREL
 POPESCU RADU EMANOIL
 SERBAN DAVID
 CLINCI  MARIUS
 CIUSE CIPRIAN-LIVIU
 PIELE PETRE
 MOISE MARIA-MIHAELA
 CLINCI  ION
 PLUTEANU ELENA
 CIUSE  CONSTANTIN
 GEANTA CAMELIA
 CIRSTEA  CONSTANTIN
 CHIRICA BOGDAN  MARIAN
 PIELE VIORICA
 DRAGANESCU  ADORIS-ADRIAN
 IORDACHE  ADRIAN
 SIRBU  CRISTIAN
 IORDACHE  ELENA
  din partea Partidului Conservator  si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.13

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.14

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui Bantoiu  Cornel din partea Partidului Initiativa  Nationala  si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.14

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elkena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.15

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
 BANTOIU  CORNEL
 IORDACHE  IONEL
 BRAN ALEXANDRA ELENA
 BUCUR  RODICA
 TABARAS  LUCIAN
 MANOLACHE  ADIN  MARIAN
 FRINCU  SEBASTIAN
 BITU  IOAN
 CIRSTEA  GABRIEL SILVIU
 BITU  VLADIMIR  MARIAN
 MUNTEANU  MARIUS-ELVIS
 BADEA  CONSTANTIN  DRAGOS
 FRUNZA  VASILE
 OCEANU  DANIEL  VASILE
 CARABELEA  FLORIN
 CRETU  VASILE
 CORDOS  VASILE
 STAN  CONSTANTIN  MARIAN
 ZECHERU  ION
   din partea Partidului Initiativa Nationala si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.15

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.16

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 

 Art.1.Se accepta candidatura la functia de PRIMAR al comunei Valea Doftanei a dlui  Cirstea  Ionas din partea Partidului National  Liberal  si se dispune afisarea acesteia la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.16

 

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.17

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
 CIRSTEA  IONAS
 COJOCARU  MARIUS  IULIAN
 BRANCIOG  TUDOR
 OSEACA  CRINU
 TALEANU  IULIAN
 EXARI  GHEORGHE
 SECAREANU   IULIAN
 MOROIANU  CORNEL-VASILE
 VLAD  IOAN
 PUPAZA  BOGDAN GEORGE
 ANGHEL  NARCIS
 NUCSOIU  AUREL
 CORDOS  ANDREI  CRISTIAN
 MILU  MARIAN  IRINEL
 TUDOR  ION
 SELER  DOREL
 BUZOIANU  IOAN
 COMARNICEANU   IULIAN
 RICHEA  ION 
   din partea Partidului National  Liberal  si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.17

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - biroul Electoral - Hotarirea nr.18

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.51,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Ia  act de renuntarea la candidatura de consilier in cadrul  consiliului  local al comunei Valea Doftanei a dlui Oseaca Vasile din partea Partidului  Democrat  Liberal , inregistrata la pozitia 19  din lista de candidaturi,  renuntare data potrivit  declaratiei de renuntare inregistrata la nr.9 in registrul special de depunere a candidaturilor pentru consiliul local.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.18

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - hotarirea nr.19

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidatura   la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei ,a doamnei  Comarniceanu  I.Elena Nicoleta   din partea Partidului  Democrat  Liberal
 Art.2.Se completeaza lista de candidaturi pentru functia consilier local al consiliului local Valea Doftanei depusa de Partidul Democrat Liberal cu candidatul  Comarniceanu I.Elena  Nicoleta si dispune afisarea acesteia  la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.
 Art.3.Hotarirea cu nr.3 din 16.04.2008 a Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale nr.102 Valea Doftanei  se modifica in mod corespunzator.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.19

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.20

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.51,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Ia  act de renuntarea la candidatura de consilier in cadrul  consiliului  local al comunei Valea Doftanei a dlui  Richea  Ion din partea Partidului  National  Liberal , inregistrata la pozitia 19  din lista de candidaturi,  renuntare data potrivit  declaratiei de renuntare inregistrata la nr.12 in registrul special de depunere a candidaturilor pentru consiliul local.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.20

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                             Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.21

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.51,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Ia  act de retragere a listei  de candidaturi pentru functia de  consilier in cadrul  consiliului  local al comunei Valea Doftanei a Partidului National  Liberal , inregistrata la pozitia  8  din registrul special de depunerea  candidaturilor pentru consiliul local ,  renuntare data potrivit  solicitarii  de renuntare inregistrata la nr.11  in registrul special de depunere a candidaturilor pentru consiliul local.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.21

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                             Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - hotarirea nr.22

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidaturile redepuse  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlor :
 CIRSTEA  IONAS
 COJOCARU  MARIUS  IULIAN
 BRANCIOG  TUDOR
 OSEACA  CRINU
 TALEANU  IULIAN
 EXARI  GHEORGHE
 SECAREANU   IULIAN
 MOROIANU  CORNEL-VASILE
 VLAD  IOAN
 PUPAZA  BOGDAN GEORGE
 ANGHEL  NARCIS
 NUCSOIU  AUREL
 JITARU  ILEANA  MARIANA
 CORDOS  ANDREI  CRISTIAN
 MILU  MARIAN  IRINEL
 TUDOR  ION
 SELER  DOREL
 BUZOIANU  IOAN
 COMARNICEANU   IULIAN
   din partea Partidului National  Liberal  si se dispune afisarea acestora la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.22

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Hotarirea nr.23

BIROUL  ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPTIEI
ELECTORALE NR.102
VALEA DOFTANEI


HOTARIRE

 In temeiul  art.50,alin.1 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice  locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avind in vedere prevederile Hotaririi nr.25 din 10.04.2008 a Biroului Electoral Central;

Biroul Electoral al Circumscriptiei  Electorale
Nr.102 Valea Doftanei,judetul Prahova
HOTARASTE.

 Art.1.Se accepta candidatura  la functia de CONSILIER  al Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei a dlui  Tintea  T.Viorel- candidat  independent  si se dispune afisarea acesteia  la panoul Biroului Electoral  de Circumscriptie si pe pagina de internet a comunei Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
 22.04.2008
 Nr.23

 Presedinte  ,                                                                                                  Loctiitor,

 Vasile Piele                                                                      Elena Gabriela  Brinza

2008-04-22 - Biroul Electoral - Candidaturi depuse pina pe data de 22.04.2008,ora16.00 PARTIDUL  NATIONAL  LIBERAL-REDEPUSA
CONSILIUL  LOCAL

CIRSTEA  IONAS
 COJOCARU  MARIUS  IULIAN
 BRANCIOG  TUDOR
 OSEACA  CRINU
 TALEANU  IULIAN
 EXARI  GHEORGHE
 SECAREANU   IULIAN
 MOROIANU  CORNEL-VASILE
 VLAD  IOAN
 PUPAZA  BOGDAN GEORGE
 ANGHEL  NARCIS
 NUCSOIU  AUREL
 JITARU  ILEANA  MARIANA
 CORDOS  ANDREI  CRISTIAN
 MILU  MARIAN  IRINEL
 TUDOR  ION
 SELER  DOREL
 BUZOIANU  IOAN
 COMARNICEANU   IULIAN

CANDIDAT INDEPENDENT
CONSILIUL LOCAL

TINTEA T.VIOREL
2008-04-21 - Biroul electoral - Candidaturi depuse pina pe data de 20.04.2008 PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL
PRIMAR
GHEORGHE  MOSOR
CONSILIUL LOCAL
MOSOR GHEORGHE
BITU VASILE
SAVU DANIEL
MUSAT DANUT
MANEA ION
TOCITU AURELIAN
PIELE  EMIL
MUNTEANU DUMITRU
HERIE  IULIAN
BITU  STEFAN
CIRSTEA IULIAN
DOBRI  PAVEL
FETICU  ADRIAN DORIN
MOSOR  P.PETRE
TOCITU P.GHEORGHE
CORDOS  VASILE
DUTA  IOSIF  CRISTIAN
TOCITU I.GHEORGHE
OSEACA  VASILE


PARTIDUL  NOUA  GENERATIE-CRESTIN  DEMOCRAT
PRIMAR
TINTEA  ADRIAN  NICOLAE
CONSILIUL  LOCAL
TINTEA  ADRIAN   NICOLAE
HERIE  ADRIAN
COMARNICEANU  ION
TABARASI  GABRIELA
SPIRIDON  ION
CLINCI  MARIAN
POPA   DORIN
PESCARU  IULIAN
MANEA  IULIAN
POPA  VICTOR
COMARNICEANU   BENONE
BUCUR  MIHAI  VIOREL
CARABELEA   NINISOR
CHIVU   DANIELA
MOSOR  CORINA
PASCU  DANIEL
DEDU  DORIN
BRAN   RADU
SPIRIDON  VASILE


CANDIDAT   INDEPENDENT-PRIMAR-
PESTREANU   I.VASILE

CANDIDAT   INDEPENDENT-CONSILIUL  LOCAL-
PESTREANU  I.VASILE

PARTIDUL  NATIONAL   DEMOCRAT   CRESTIN
PRIMAR
COJOCARU  VLADIMIR
CONSILIUL   LOCAL
COJOCARU  VLADIMIR
DOGARU I.VASILE
DRAGANESCU  MARIUS-GABRIEL
POSTOLACHE  IULIAN
ZAVRAGIU  VASILE
COJOCARU   MIRCEA
CIOCEA  SORIN
CIRSTEA  CRISTIAN
ILIE  GHEORGHE
RICHEA  PETRE
CIRSTEA  VASILE
COJOCARU CONSTANTIN  CIPRIAN
PIELE GHE VLADIMIR
FETICU  LEONARD
CORDOS  IONEL-EMIL
2008-04-21 - Biroul Electoral - Candidaturi depuse pe data de 21.04.2008 PARTIDUL  SOCIAL  DEMOCRAT

PRIMAR
LUNGU I ION CATALIN

CONSILIUL  LOCAL

LUNGU I  ION CATALIN
COSTEA P  LUCIAN  VILEFORD
GLESNEA  VASILE
ROSCA  I  CRISTIAN
RECE V.  ION
CLINCI  C.CONSTANTIN  BOGDAN
PRINI  M. GRIGORE
SUSU   CIPRIAN  IOAN
BARBOI I. PAVEL
CRETU I.IULIAN
PLESA ST.ION
SIMPETREANU I.MARIANA
PIELE I.IULIAN
POSTOLACHE D.ION
COJEA  GH.ION
MILU P.PETRISOR  DANIEL
COMARNICEANU  ION
RIJNOVEANU  D.ION
MARGARIT  I.IOACHIM  CORNEL
english versionSummary
PRELUAREA MATERIALELOR - CONDITII
Custom Search
Materialele publicate pot fi preluate si postate pe internet, in site-uri, presa online sau alte tipuri de prezentare, in conditii normale prin RSS, Facebook, Twitter. Preluarea manuala consta in maxim 6 randuri si link de continuare pe materialul respectiv. Se va specifica Denumirea comunei cu link spre pagina ei. .
Hartile judetelor, provinciilor istorice si cele fizice ce insotesc prezentarile nu fac obiectul preluarii! .
Fotografiile marcate cu drepturi de autori pot fi preluate numai cu acordul autorilor! .
Se interzice modificarea continutului materialelor preluate.
Administrator portal

SUS
noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com