Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Modificarea si completarea organigramei Primariei comunei Alunu, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Modificarea si completarea organigramei Primariei comunei Alunu

Data: 28 Mar 2006
Tema: Modificarea si completarea organigramei Primariei comunei Alunu
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

HOTARAREA NR. 14 DIN 28.03.2006

privind aprobarea completarii si modificarii organigramei aparatului propriu al Primariei Alunu, Judetul Valcea

 

           Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.03.2006 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 7/28.03.2065, prin care d-l Popoiu Marcel a fost ales presedinte sedintei pe perioada de trei luni;

A vand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Alunu, judetul Valcea, inregistrata sub nr.1412/21.03.2006 prin care se propune completarea si modificarea organigramei aparatiului propriu al Primariei Alunu, Judetul Valcea ;

           A vand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

           In conformitate cu art. 38 literele « e» din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

HOTARARE

 

Art. 1. Se aproba completarea si modificarea organigramei aparatului propriu al Primariei Alunu, Judetul Valcea dupa cum urmeaza :

- infiintarea unui post pentru serviciul voluntar pentru situatii de urgenta (contractual) ;

- transformarea unui post de padurar (vacant) in post de muncitor calificat (contractual).

Art.2. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Prefecturii Judetului Valcea.

 

Presedinte de sedinta,                                                            Contrasemneaza,

Popoiu Marcel                                                                                 Secretar,

                                                                                               Boeangiu Luminita


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com