Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Evaluarea veniturilor nete din agricultura pentru plata ajutorului social, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Evaluarea veniturilor nete din agricultura pentru plata ajutorului social

Data: 12 Dec 2005
Tema: Evaluarea veniturilor nete din agricultura pentru plata ajutorului social
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

HOTARAREA NR. 43 DIN 12.12.2005

Privind aprobarea  evaluarii veniturilor nete din agricultura  pentru calculul ajutorului social in anul 2006

 

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  12.12.2005 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 40/12.12.2005, prin care d-l Paraschiv Valentin a fost ales presedinte  sedintei pe o perioada de trei luni;

            Avind in vedere referatul compartimentului  de asistenta sociala din cadrul Primariei Alunu, Judetul Valcea intocmit de asistentul social Grigore Adriana, inregistrat sub nr. 7733/07.12.2005, prin care se propune aprobarea evaluarii veniturilor nete din agricultura pentru calculul ajutorului social in anul 2006;

            Avind in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

            Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul  legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secrertarul comunei;

            In conformitate  cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind veniturl minim garantat si a H.G. nr. 1099/2001 pentru aprobarea  Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001  privind venitul minim garantat;

            In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

 

HOTARARE

 

            Art.1.  Se aproba  aprobarea veniturilor nete din cresterea, vanzarea si utilizarea terenurilor,cladirilor si a oricaror bunuri mobile si imobile necesare stabilirii criteriilor de plata a ajutorului social pe anul 2006, astfel:

 

Nr.

crt.

Denumire

Utilizare

Vanzare

1.

Vaca cu lapte

50

120

2.

Tineret bovin

30

60

3.

Ovine/caprine

3

10

4.

Porci la ingrasat

20

50

5.

Pasari outoare

1

3

6.

Cabaline

200

110

7.

Familii de albine

10

20

8.

1,00 ha teren arabil-lunca

25

1600

9.

1,00 ha teren arabil-deal

20

60

10.

1,00 ha teren faneata si pasune

20

500

           

            Art.2. Persoanele  apte de munca trebuie sa efectueze cel mult  72 ore lunar, iar din activitati ocazionale se stabilesc urmatoarele venituri: 120 Ron/luna pentru barbati si 80 Ron/luna pentru femei.   

Art.3. Primarul localitatii Alunu, Judetul valcea va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art.4. Prezenta hotarare se va comunica: Prefecturii Judetului Valcea, Directiei Muncii Valcea si se va afisa la sediul Consiliului Local.

 

                                   

            Presedinte de sedinta,                                                   Contrasemneaza,

               Paraschiv Valentin                                                            Secretar,

                                                                                                Boeangiu Luminita

                         

 

           


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com