Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Rectificare buget, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Rectificare buget

Data: 26 Iun 2006
Tema: Rectificare buget
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

 

                                                HOTARAREA NR. 28 DIN 26.06.2006

                        Privitoare la aprobarea  rectificarii  bugetului local  pe anul 2006.

 

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  26.06.2006 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 27/26.06.2006, prin care d-l Gogosoiu Dobias  a fost ales presedinte  sedintei pe o perioada de trei luni;

            Avand in vedere  expunerea de motive  intocmita de primarul  com.  Alunu, inregistrata sub nr. 3200/22.06.2006 prin care se propune aprobarea rectificarii  bugetului local   pe anul 2006;

            Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

            Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul  legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

            In conformitate  cu prevederile art. 38 litera “d” din legea nr. 215/2001 privind administratia publica  locala;

            In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

HOTARARE

 

            Art.1.  Se aproba rectificarea  bugetului local  pe  anul 2006  dupa cum urmeaza:

            Total venituri  din  care:             - 3701,20 mii lei Ron

            - venituri proprii                                                -   440,35 mii lei Ron

            - TVA                                                  - 1544,62 mii  lei Ron

            - subventii                                                         -     234,00 mii lei Ron

            - impozit pe venit                                  -  1482,23  mii lei Ron

 

            Cheltuieli totale din care:                       - 3701,20 mii  lei Ron

            - administratie                                       -    715,00 mii  lei Ron

            - Invatamant                                         - 1380,00 mii lei Ron

            - sanatate                                                         -     15,00   mii  lei Ron

            - Cultura                                                           -   183,00  mii  lei Ron

            - Asistenta sociala                                 -   331,90  mii lei Ron

            - Gospodarire locala                             -   674,00  mii lei Ron

            - drumuri                                                          -   342,30  mii lei Ron

            - alte actiuni                                          -     60,00  mii lei Ron

Art.2. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica: Prefecturii Valcea, Directiei  Generale a Finantelor Publice Valcea.

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                            Contrasemneaza,

 Gogosoiu Dobias                                                                      Secretar,

                                                                                                 Boeangiu Luminita

                         


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com