Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Vanzare spatii medicale, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Vanzare spatii medicale

Data: 26 Iul 2006
Tema: Vanzare spatii medicale
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

HOTARAREA NR. 33 DIN 26.07.2006

Privitoare la aprobarea  listei spatiilor medicale ce urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor  O.G. nr. 110/2005.

 

           Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.07.2006 la care participa un numar de 11 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

A vand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu,Judetul Valcea, nr. 27/26.06.2065, prin care d-l Gogosoiu Dobias  a fost ales presedinte sedintei pe o perioada de trei luni;

Avand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Alunu, judetul Valcea, inregistrata sub nr.3562/21.07.2006 prin care se  propune aprobarea spatiilor  medicale  ce urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor O.G. nr.  110/2005 ;

           Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

            In conformitate cu  prevederile art. 4  din Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor  proprietate private a statului  sau a unitatilor administrative teritoriale, cu destinatia de  cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical;

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu un numar de 11 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

HOTARARE

 

Art.1. Se aproba  lista spatiilor medicale ce urmeaza a fi vandute  dupa cum urmeaza :

 

Nr. crt.

Numele si Prenumele titularului contractului de concesiune

Suprafata concesionata

m.p.

Suprafata ce urmeaza a fi vanduta

m.p.

Locul unde se afla cabinetul medical

1.

Dr.Criveanu Nicolae

137,5

137,5

Dispensar

2.

Dr. Giurea Octavian

49

49

Dispensar

3.

Dr.Tomescu Corina-Mihaela

69

69

Dispensar

 

Art.2. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea  va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand  Consiliul Local asupra  modului de indeplinire.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata : Prefectului Judetului Valcea, pentru exercitarea controlului legalitatii si se  va asifa la sediul Consiliului  Local Alunu, Judetul Valcea.

 

 

                                    

Presedinte de sedinta,                                                       Contrasemneaza,

 Gogosoiu Dobias                                                                Secretar,

                                                                                        Boeangiu Luminita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com