Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | economie bazata pe cunoastere, Comuna:Candesti, judetul Botosani

economie bazata pe cunoastere

Data: 08 Noi 2006
Tema: economie bazata pe cunoastere
Comuna: Candesti, judetul Botosani
Key:

 
                        ROMÂNIA
               JUDEÅ¢UL BOTOSANI
 
primariacandesti@yahoo.com , tel.0231-625519, fax.0231625530; 0331811576
         
 
 
 
HOTÄ‚RÂREA
privind aprobarea implicării CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CÂNDEÅžTI în proiectul „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere”
 
 
În temeiul art.46 alin.(1), coroborat cu art.12 din Legea administraÅ£iei publice locale nr.215/2001, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,
 
Å£inând seama de prevederile OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanÅ£ele publice locale, aprobată cu modificări ÅŸi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,
 
analizând INVITAÅ¢IA DE PARTICIPARE înaintată de către Ministerul ComunicaÅ£iilor ÅŸi Tehnologiei InformaÅ£iei, în baza căreia PRIMARIA CANDESTI a completat ÅŸi transmis „Solicitarea de participare la procesul de selecÅ£ie” la Oficiul PoÅŸtal 83, CăsuÅ£a PoÅŸtală 9, înaintea datei de 23 august 2006,considerând că este importantă pentru dezvoltarea economico-socială a comunei Candesti realizarea unei reÅ£ele electronice care să integreze primăria, biblioteca publică, toate ÅŸcolile gimnaziale din unitatea administrativ-teritorială ÅŸi un Punct de Acces Public la InformaÅ£ie, 
 
având în vedere prevederile art.38 alin.(1), alin.(2) lit.e) ÅŸi alin.(7) lit.a), precum ÅŸi pe cele ale art.128 din Legea administraÅ£iei publice locale nr.215/2001, cu modificările ÅŸi completările,
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂNDEÅžTI adoptă prezenta hotărâre.
 
Art.1.- (1) Se aprobă implicarea PRIMARIEI CANDESTI
în Proiectul „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere” prin mobilizarea de resurse financiare din bugetul local pentru:
              a) asigurarea tuturor spaÅ£iilor destinate „REÅ¢ELEI ELECTRONICE A COMUNITÄ‚Å¢II LOCALE”,
                   identificată în continuare prin abrevierea RECL;
              b) suportarea cheltuielilor curente aferente procesului de funcÅ£ionare ÅŸi întreÅ£inere a spaÅ£iilor
                   prevăzute la lit.a);
              c) asigurarea plăţii drepturilor salariale ale personalului RECL, respectiv ale managerului
                   ÅŸi administratorului IT cu atribuÅ£ii în domeniul tehnologiei informaÅ£iei.
              (2) SpaÅ£iile destinate RECL sunt încăperi din următoarele clădiri:
 
Nr.
crt.
DENUMIREA CLÄ‚DIRII
Adresa la care se află clădirea
Suprafaţa utilă a
încăperii afectată RECL
Strada
Numărul
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
1
 
Primăria
 
CANDESTI
167
16 mp
2
 
Biblioteca publică
 
CANDESTI
 
42 mp
 
3
 
Åžcoalile gimnaziale din satul-centru
 
CANDESTI
 
20 mp
4
 
Şcoli gimnaziale din unitatea administrativ-teritorială
 
CANDESTI
 
24 mp
5
 
Camin cultural Candesti
Punctul de acces public la informaÅ£ie – PAPI
CANDESTI
 
42 mp
.
              (3) Toate încăperile prevăzute la alin.(2) col.4 vor fi amenajate conform cerinÅ£elor tehnice ale Proiectului „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere”.
              (4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin.(1) reprezintă contribuÅ£ia locală la proiectul „Economia Bazată pe CunoaÅŸtere”, CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CÂNDEÅžTI asumându-ÅŸi îndeplinirea condiÅ£iilor specificate la secÅ£iunea I, capitolul I.1.5.
 
Art.2.- Se ia act de DeclaraÅ£ia pe propria răspundere a primarului  CIORNODOLEA CONSTANTIN.
 
Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul CIORNODOLEA CONSTANTIN .
 
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei ÅŸi InstituÅ£iei Prefectului JudeÅ£ului BOTOSANI ÅŸi se aduce la cunoÅŸtinţă publică prin afisare .-
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
 
?…………………………….…………………………
 
NEAGU DUMITRU
Çprenumele ÅŸi numeleÈ
Contrasemnează, pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI CÂNDEÅžTI,
 
?…………………………….…………………………
 
CIUBOTARU CRISTINA
Çprenumele ÅŸi numeleÈ
 
L.S.
 

 
 
 
 
 

             
 
 
Nr. 24 din 13.11. 2006

noutati


 
vivacredit.ro
 
 
Sentimente.ro
 
 
 
 
 

SomProduct
 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
galerie membri comune judetul maramures judetul tulcea judetul prahova galerie judete Piatra Alba-La Grunj si Focurile vii judetul arges judetul brasov
 
 

 
 
vola.ro%20
 

watchshop.ro%20
extractdeplante.ro
SexShop.roPlafar
***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com