Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarire asociere cu Apa Grup, Comuna:Copalau, judetul Botosani

Hotarire asociere cu Apa Grup

Data: 14 Feb 2007
Tema: Hotarire asociere cu Apa Grup
Comuna: Copalau, judetul Botosani
Key:

JUDEÅ¢UL BOTOÅžANI
 COMUNA COPÄ‚LÄ‚U                                                                                
 CONSILIUL LOCAL
 
 
 
 
 
H O T Ä‚ R ΠR E
privind asocierea Consiliului local al comunei Copălău cu Consiliul judeţean
BotoÅŸani, S.C. APA GRUP S.A. BotoÅŸani ÅŸi celelalte consilii locale din raza
administrativ-teritorială a judeÅ£ului BotoÅŸani, în vederea realizării obiectivului
de investiÅ£ii “Sisteme de alimentare cu apă ÅŸi canalizare din sursele Siret ÅŸi Prut”
 
 
 
Consiliul local al comunei Copălău, judeÅ£ul BotoÅŸani, întrunit în ÅŸedinţă ordinară astăzi, 28 februarie 2005,
luînd în dezbatere raportul de specialitate ÅŸi expunerea de motive la proiectul de hotărîre privind asocierea Consiliului local al comunei Copălău cu Consiliul judeÅ£ean BotoÅŸani, S.C. APA GRUP S.A. BotoÅŸani ÅŸi celelalte consilii locale din raza administrativ-teritorială a judeÅ£ului BotoÅŸani, în vederea realizării obiectivului de investiÅ£ii “Sisteme de alimentare cu apă ÅŸi canalizare din sursele Siret ÅŸi Prut”,
avînd în vedere Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului ÅŸi urbanism, protecÅ£ia mediului ÅŸi turism, privind avizarea favorabilă a proiectului de hotărîre,
văzînd adresa nr. 2079 din 7 februarie 2006 prin care Consiliul judeÅ£ean BotoÅŸani solicită asocierea Consiliului local al comunei Copălău cu Consiliul judeÅ£ean BotoÅŸani, S.C. APA GRUP S.A. BotoÅŸani ÅŸi celelalte consilii locale din raza administrativ-teritorială a judeÅ£ului BotoÅŸani, în vederea realizării obiectivului de investiÅ£ii “Sisteme de alimentare cu apă ÅŸi canalizare din sursele Siret ÅŸi Prut”, prin hotărîre a Consiliului local,
în baza art. 38, ali. 2, lit. “x” Ã…Ÿi “y” din legea administraÅ£iei publice locale,
în temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraÅ£ia publică locală
 
h o t ă r ă ş t e:
 
Art. 1: Aprobă asocierea Consiliului local al comunei Copălău cu Consiliul judeÅ£ean BotoÅŸani, S.C. APA GRUP S.A. BotoÅŸani ÅŸi celelalte consilii locale din raza administrativ-teritorială a judeÅ£ului BotoÅŸani, în vederea realizării obiectivului de investiÅ£ii “Sisteme de alimentare cu apă ÅŸi canalizare din sursele Siret ÅŸi Prut”.
Art. 2: Primarul comunei Copălău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri.
 
 
 
PREÅžEDINTE DE ÅžEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZÄ‚,
                                                                    SECRETARUL COMUNEI,
                   Consilier,
                                       Cotiugă Constantin                                                       Colbu Gheorghe
                                     
 
 
Copălău, 28 februarie 2006
Nr. 18

noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com