Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Casare mijloace fixe, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Casare mijloace fixe

Data: 10 Feb 2006
Tema: Casare mijloace fixe
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

HOTARAREA NR. 4 DIN 10. 02. 2006

privind aprobarea casarii  unor mijloace fixe aflate in administrarea  Serviciului Public de Gospodarire Comunala

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  10.02.2006 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie.

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 40/12.12.2005, prin care d-l Paraschiv Valentin a fost ales presedinte  sedintei pe o perioada de trei luni;

            Avand in vedere referatul d-lui Ghitulescu Cristian, administratorul Serviciului Public de Gospodarire Comunala Alunu, inregistrat sub nr. 15/12.12.2005 prin care propune casarea unor mijloace fixe aflate in inventarul S.P.G.C.A., ca urmare a faptului ca sunt uzate, deteriorate in urma folosirii indelungate si a unor calamitati naturale ce au actionat asupra  lor;

            Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

            Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul  legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

            In conformitate  cu prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ÅŸi necorporale, republicata;          

            In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu un numar de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea:

 

HOTARARE

 

            Art.1.  Se aproba casarea urmatoarelor mijloace fixe aflate in inventarul   Serviciului Public de Gospodarire Comunala Alunu, Judetul Valcea:

            - depozit carburanti

            Art.2. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea  va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art.3. Prezenta hotarare se va comunica: Prefecturii Judetului Valcea, Serviciului Public de Gospodarire Comunala Alunu.

 

                                               

Presedinte de sedinta,                                                                           Contrasemneaza,

Popoiu Marcel                                                                                           Secretar,

                                                                                                           Boeangiu Luminita

                         

 

           


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com