Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.4/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.4/2008

Data: 22 Feb 2008
Tema: Hotarirea nr.4/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL

                                                                                    VALEA DOFTANEI

 

                                                                                                                 HOTARARE

Cu privire la aprobarea acordului colectiv de muncă al funcÅ£ionarilor publici din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei ÅŸi aprobarea actului adiÅ£ional al contractului colectiv de muncă al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei

 

            Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova :

Vazand acordul colectiv de munca prezentat de functionarii publici  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei si actul adiÅ£ional al contractului colectiv de muncă al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei,negociat cu Primarul comunei Valea Doftanei;

 Vazind expunerea de motive  prezentată de Vasile Piele –secretarul comunei Valea Doftanei si referatul de specialitate intocmit de catre dna Elena  Gabriela Brînză-ÅŸef serviciu ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.188/1999,privind statutul functionarilor publici,republicata  , prevederile Legii nr.54/2003,privind Codul Muncii si H.G.nr.833/2007;   

           In temeiul art.36, al.1, si alin.2,lit.d din Legea 215/2001, legea privind administratia  publica locala,republicată

 

 HOTARARASTE :

 

            Art.1 Se aproba  acordul colectiv de muncă al funcÅ£ionarilor publici din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei  prezentat in anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarire.

       Art.2.Se aprobă  actul adiÅ£ional al contractului colectiv de muncă al personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei prezentat în anexa nr.2 ce face parte din prezentul proiect de hotărâre.

            Art.3.Se imputernicesc dnii Mosor Gheorge-primar si Cojocaru Vladimir-viceprimar sa semneze acordul  colectiv de munca  si actul aditional prevăzute la art.1 si 2 din prezenta hotărâre.

            Art.4.Reprezentantii functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei vor inregistra prezenta hotarire la Directia  Muncii , Solidaritatii Sociale si Familiei Prahova.

             Valea Doftanei,

             17.02.2008  

            Nr.4                          

 

Presedinte de Sedinta,

Grigore Prini

Contrasemneaza

Secretar,

Vasile  Piele

 

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com