Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.7/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.7/2008

Data: 18 Mar 2008
Tema: Hotarirea nr.7/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
CONSILIUL  LOCAL

HOTARARE
cu privire la asocierea comunei Valea Doftanei cu alte unitati administrative-teritoriale din judetul Prahova la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Prahovei

 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova:
Văzând  expunerea de motive prezentată de dl. Gheorghe Mosor-Primarul comunei Valea Doftanei cu privire la asociarea comunei Valea Doftanei cu alte unitati administrative-teritoriale din judetul Prahova la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Prahovei;
Vazind prevederile art.4-14 din OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,modificata si completata prin Legea nr.246/2005;
Avind in vedere art.12 si 13 , din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale,republicata,
In temeiul art.36,alin.1 si alin.2,lit e,din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale,republicata,

HOTARASTE :

Art.1.Se aproba asocierea comunei Valea Doftanei cu unitatile administrativ teritoriale prevazute in anexele 1 si 2 la prezenta hotarire.,pentru constituirea unei asociatii de dezvoltare intercomunitara,de drept privat si de utilitate publica,fara scop patrimonial,in verderea promovarii unor interese comune.
Art.2.Se aproba participarea  comunei Valea Doftanei cu suma de 500 lei,reprezentind aport la patrimoniul initial al asociatiei mentionate  la art.1.
Art.3.Se aproba  actul constitutiv-cadru si Statutul-cadru ale asociatiei mentionate la art.1.
Art.4.se mandateaza dl Gheorghe Mosor-primarul comunei Valea Doftanei sa semneze Actul constitutiv al asociatiei,cu respectarea conditiilor precizate in anexa nr.1-Actul constitutiv al asociatiei.
Art.5.Se mandateaza dl Gheorghe  Mosor-primarul comunei Valea Doftanei sa semneze Statutul asociatiei,cu respectarea conditiilor precizate in anexa nr.2-Statutul asociatiei.
Art.6.Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Valea Doftanei
08.03.2008
Nr.7
                                                Presedinte de Sedinta
Cristian Rosca
Contrasemneaza
Vasile Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com