Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Executie bugetara pe 2006, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Executie bugetara pe 2006

Data: 28 Mar 2006
Tema: Executie bugetara pe 2006
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

HOTARAREA NR. 8 DIN 28. 03. 2006

privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2005

 

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  28.03.2006, la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 7/28.03.2006, prin care d-l Popoiu Marcel  a fost ales presedinte  sedintei pe o perioada de trei luni;

            Avand in vedere referatul intocmit  de contabila  Primariei Alunu, inregistrat sub nr. 1478/23.03.2006 prin care se propune aprobarea executiei bugetare  pe anul 2005;

            Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

            Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul  legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

            In conformitate  cu prevederile art. 38 litera d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica  locala;

            In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, cu un numar de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea:

 

HOTARARE

 

            Art.1.  Se aproba executia bugetara pe  anul 2005 dupa cum urmeaza:

           

VENITURI

CHELTUIELI

Venituri proprii

744.611 RON

 

Administratie

315.964 RON

 

TVA

1.400.549 RON

 

Invatamant

1.111.868 RON

 

Subventii

143.719 RON

Cultura

46.770 RON

 

Subventii pentru dezastre

10.000 RON

Asistenta sociala

317.756 RON

 

Donatii

2.333.879 RON

Gospodarire locala

344.945 RON

 

TOTAL VENITURI

2.333.879  RON

Drumuri

196.483 RON

 

 

 

Alte actiuni     

93 RON

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

2.333.879

 

Art.2. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Prefecturii Valcea si Directiei  Generale a Finantelor Publice Valcea.

 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                                  Contrasemneaza,

     Popoiu Marcel                                                                              Secretar,

                                                                                                Boeangiu Luminita

                         

 

           


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com