Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | hotarirea nr.11/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

hotarirea nr.11/2008

Data: 19 Mar 2008
Tema: hotarirea nr.11/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDEÅ¢UL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA DOFTANEI
HOTÄ‚RÂRE
 cu privire la  completarea si modificarea Hotarârii nr.61/2007 a Consiliului Local Valea Doftanei privind aprobarea investiÅ£iilor„Modernizare drumuri comunale ” ÅŸi „ AchiziÅ£ionare utilaje pentru comuna Valea Doftanei, judeÅ£ul Prahova”

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judeţul PRAHOVA
Vazând expunerea de motive prezentată de către dl Gheorghe  Msor-Primarul comunei Valea Doftanei;
Având în vedere prevederile OUG 45/2003, privind finanÅ£ele publice locale, aprobată, completată ÅŸi modificată prin Legea 108/2004.
În temeiul  articolului 38, alin (1) ÅŸi alin. (2) litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraÅ£ia publică locală,republicată,
HOTÄ‚RÄ‚ÅžTE:
Art. 1: Se aprobă oportunitatea  investiÅ£iilor ÅŸi derularea tuturor acÅ£iunilor pentru instrumentarea proiectului integrat cu două acÅ£iuni de investiÅ£ii: „Modernizare drumuri comunale ” ÅŸi  “AchiziÅ£ionare utilaje pentru comuna Valea Doftanei, judeÅ£ul Prahova”
Art. 2: Se confirmă că numărul de locuitori din comuna Valea Doftanei care va beneficia de proiectul integrat este de 4000
Art. 3: Sumele necesare vor fi asigurate în limita prevederilor bugetare din bugetul propriu al Consiliului Local Valea Doftanei pentru perioada de realizare a investitiei.
Art. 4: Consiliul Local al comunei Valea Doftanei se angajeaza sa asigure exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor.
Art.5.Se confirma ca actiunile de investitii fac parte din strategia de dezvoltare locala aprobata de Consiliul Local Valea Doftanei.
Art.6.Consiliul Local al Comunei Valea Doftanei se angajeaza sa suporte cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei,pe o durata de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data in exploatare.
Art.7.Se aproba infiintarea serviciului public de dezapezire si de intretinere a drumurilor si spatiilor verzi.
Art.8.Se  desemneaza responsabil legal al proiectului integrat cu doua actiuni de investitii,dl Gheorghe Mosor-Primarul comunei Valea Doftanei.
Art.9.Prezenta hotarire completeaza Hotarirea cu nr.61 din 19.12.2007.
Art.10.Primarul comunei Valea Doftanei si Serviciul Finante-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la indeplinire prezenta hotarire.
Art. 11: Secretarul comunei va comunica autorităţilor ÅŸi persoanelor interesate prezenta hotărâre ÅŸi o va aduce la cunoÅŸtinÅ£a publică prin afiÅŸaj la sediul instituÅ£iei si prin alte mijloace.
Valea Doftanei
14.Martie 2008
Nr.11
Presedinte de Sedinta
Cristian Rosca

Contrasemneaza
Vasile Piele
Secretarul comunei
Valea Doftaneinoutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com