Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | hotarirea nr.16/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

hotarirea nr.16/2008

Data: 21 Apr 2008
Tema: hotarirea nr.16/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA DOFTANEI

  HOTARARE
cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 882 m.p.situat in tarlaua 47,parcela 314,349, nr.cad.10480 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru-Gater si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia .

Avind in vedere expunerea de motive cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 882 m.p.situat in tarlaua 47,parcela 314,349, nr.cad.10480 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru-Gater si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia .
 Vazind Hotarirea cu nr.43/30.08.2007 cu privire la aprobarea  studiului de oportunitate privind  VINZAREA  TERENULUI  AFERENT constructiilor  HALA  PRELUCRAREEA  LEMNULUI si HALA  NETERMINATA  PROPRIETATEA
SC VRACIU  GENERAL PRODUCT  SRL  a Consiliului Local Valea Doftanei ;
 Avind in vedere prevederile art.123,alin.(1) si urmatoarele din Legea nr.215/2001,republicata;
           In temeiul art.36,alin.(1) si  alin.(2),lit.c  din Legea 215/2001, Legea privind administratia  publica locala,republicata
 HOTARARASTE :
  Art.1 Se aproba  raportul de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 882 m.p.situat in tarlaua 47,parcela 314,349, nr.cad.10480 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru-Gater, conform anexei la prezenta hotarire.
 Art.2. Pretul minim de vinzare al imobilului de la art.1 este contravaloarea in lei a  20 euro/m.p.
 Art.3.Plata terenului se va face in lei conform cu cursul leu/euro conform procesului verbal incheiat de comisia de negociere.
 Art.4. Se notifica in termen de 15 zile de la data prezentei,SC Vraciu General Product SRL spre a-si exercita dreptul de preemtiune ,dat fiind faptul ca pe teren se afla constructia cumparata de catre acesta.
 Art.5.Vinzarea se va face prin negociere directa,in situatia in care SC Vraciu General Product SRL isi va exercita acest drept.
 Art.6.Primarul comunei Valea Doftanei,va duce la indeplinire prezenta hotarire.
 Valea Doftanei
 17.04.2008
 Nr.16 
Presedinte de Sedinta,
Aurelian  Tocitu
Contrasemneaza
Vasile  Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com