Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.19/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.19/2008

Data: 21 Apr 2008
Tema: Hotarirea nr.19/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA DOFTANEI

 


 HOTARARE
cu privire la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la concesionarea suprafetei de 40 ha teren pasune alpina situata in masivul muntos Steiasa Mare.

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova:

 Vazand expunerea de motive a domnului Gheorghe Mosor-Primarul comunei Valea Doftanei, cu privire la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la concesionarea suprafetei de 40 ha teren pasune alpina situata in masivul muntos Steiasa Mare.
Analizand studiul de oportunitate intocmit de domnii Vasile Piele si   Ion Stanciu;
In temeiul art.36,alin.(1) si alin.(2), lit.c, din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

   HOTARASTE:

 Art.1 Se aproba studiul de oportunitate pentru  concesionarea suprafetei de 40 ha teren pasune alpina situata in masivul muntos Steiasa Mare,conform anexei la prezenta.
 Art.2.Primarul comunei Valea Doftanei,va duce la indeplinire prezenta hotarire prin intocmirea  caietului de sarcini al concesiunii si supunerea acestuia spre aprobare in sedinta Consiliului Local Valea Doftanei.

 Valea Doftanei
17.04.2005.
Nr.19

Presedinte de Sedinta,
Aurelian  Tocitu

Contrasemneaza
Vasile  Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei
          
         

 

 


Studiu de Oportunitate
cu privire la  concesionarea suprafetei de 40 ha teren pasune alpina situata in masivul muntos Steiasa Mare


1.Descrierea  si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat

 Terenul ce urmeaza a fi concesionat si care face obiectul prezentului studiu se afla amplasat in comuna Valea Doftanei,satul Tesila,pct.Steiasa Mare,situat in tarlaua  7 si 8, parcela 30 si 34,avind urmatoarele vecinatati :
 La Nord-Iorga Ovidiu si propr.particulare
 La Est-propr.particulare
 La Sud-Ocolul Silvic Cimpina
 La Vest-Ocolul silvic Cimpina
 Suprafata terenului 40 ha.
 Categoria de folosinta –pasune.
 

 2.Motive

 2.1.Motive de ordin economic
 Prin  concesionarea suprafetei de pasune ce face obiectul prezentului studiu se va pune baza realizarii unei ferme montane de cresterea animalelor, fema care va  trebui sa  intruneasca conditiile sanitar-veterinare si de mediu,facindu-se astfel primul pas spre trecerea  de la stina traditionala cu dotari vechi si insalubre,care nu corespund din punct de vedere sanitar,la ferma  moderna  cu capacitati de productie si organizare potrivit legislatiei actuale,armonizata dupa legislatia europeana.
 
 2.2.Motive de ordin financiar.
 Incasarea de catre comuna Valea Doftanei a redeventei pentru un teren care astazi nu face venit la bugetul local.
 
 2.3.Motive de ordin social
 Punerea pe piata spre consum a produselor ce corespund normelor sanitar-veterinare.
 


 2.4.Motive de mediu
 Organizarea pasunatului si activitatii fermei dupa normele impuse de legislatia actuala si conform avizelor eliberate de autoritatile competente.

 3.Nivelul minim al redeventei.
 Redeventa  minima  va fi de ___________lei/ha/an.

 4.Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune este prin licitatie publica ,potrivit art.123 din Legea nr.215/2001,republicata.
 
 5.Durata estimata a  concesiunii este de 10 ani,cu posibilitati de prelungire potrivit O.U.G.nr.21/2008.
 
 6.Termenul previzibil pentru realizarea procedurii de concesionare 15.08.2008.

 7.Planul de situatie al terenului ce se concesioneaza este anexa la prezentul studiu de oportunitate.


Intocmit
Vasile Piele
Ion Stanciu


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com