Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Achizitionare nisip pentru schimbarea straturilor filtrante de la Uzina de Apa, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Achizitionare nisip pentru schimbarea straturilor filtrante de la Uzina de Apa

Data: 30 Mai 2006
Tema: Achizitionare nisip pentru schimbarea straturilor filtrante de la Uzina de Apa
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

 

HOTARAREA NR. 23 DIN 30. 05. 2006

privind aprobarea achizitionarii cantitatii de 70 m.c. nisip necesar pentru schimbarea straturilor filtrante la Uzina de Apa si aprobarea achizitionarii  de scule si unelte pentru S.P.G.C.A.

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  30.05.2006 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 7/28.03.2006, prin care d-l Popoiu Marcel  a fost ales presedinte  sedintei pe o perioada de trei luni;

            Avand in vedere  cererea  inregistrate sub nr.  2723/26.05.2006 intocmita de catre Ghitulescu Cristian, administratorul Serviciului Public de Gospodarire Comunala Alunu (S.P.G.C.A.) prin care solicita  achizitionarea cantitatii de 70 m.c. nisip necesar schimbarii straturilor filtrante la Uzina de Apa Alunu si aprobarea achizitionarii unor scule si unelte necesare desfasurarii activitatii S.P.G.A.C.  Alunu, Judetul Valcea ;

            Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

            Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul  legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

            In conformitate  cu  prevederile art.5 litera b, ale art. 9 alin.(1), lit. c, punctual 2, din O.U.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice  precum si prevederile H.G. nr. 411/2005  privind modificarea si completarea H.G. nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor  de aplicare a OUG nr. 60/2001 privind achizitiile publice; 

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

                                                HOTARARE

 

Art.1.  Se aproba achizitionarea cantitatii de 70 m.c. nisip necesar schimbarii straturilor filtrante la Uzina de Apa Alunu si aprobarea achizitionarii unor scule si unelte necesare desfasurarii activitatii S.P.G.A.C. Alunu, Judetul Valcea (motopompa de apa, pichamar, generator de curent, betoniera, pompa de zugravit, grup autogen, trusa chei, clesti mox).

            Art.2. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea  va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art. 3. Prezenta hotarare se va comunica Prefecturii Judetului Valcea, S.P.G.C.A.  Alunu

 

                                               

     Presedinte de sedinta,                                                           Contrasemneaza,

        Popoiu Marcel                                                                        Secretar,

                                                                                               Boeangiu Luminita

                         

 

           


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com