Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.37/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.37/2008

Data: 26 Sep 2008
Tema: Hotarirea nr.37/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA DOFTANEI

  HOTARARE

cu privire la   MODIFICAREA  CONTRACTULUI de CONCESIUNE  nr.5831 din 25.09.2006 incheiat intre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si SC FIBEC  HOLDING SA  Cimpina

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeţul Prahova:

Avind in vedere expunerea de motive cu privire la   MODIFICAREA  CONTRACTULUI de CONCESIUNE  nr.5831 din 25.09.2006 incheiat intre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si SC FIBEC  HOLDING SA  Cimpina
 
 Avind in vedere prevederile art.123,alin.(1) si urmatoarele din Legea nr.215/2001,republicata;
           In temeiul art.36,alin.(1) si  alin.(2),lit.c  din Legea 215/2001, Legea privind administratia  publica locala,republicata,

HOTARASTE:

Art.1.Se modifica art.6,lit.b din contractul de concesiune nr.5831 din 25.09.2006,care va avea urmatorul continut « Termenele de realizare a investitiilor 3(trei) ani de la data obtinerii autorizatiei de construire.Autorizatia de construire se va obtine in termen de 12 luni de la data  inscrierii terenului in cartea funciara a comunei Valea Doftanei in favoarea SC Fibec Holding SA Cimpina”,respectiv 07.03.2008.
Art.2.Se acorda aviz favorabil pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru SC Fibec Holding SA Cimpina in scopul obtinerii autorizatiei de construire a complexului turistic nominalizat in  oferta ce face parte integranta din contractul de concesiune nr.5831 din 25.09.2008.
Art.3.Primarul comunei Valea Doftanei va duce la indeplinire prezenta hotarire prin incheierea actului aditional la contractul de concesiune si prin eliberarea certificatului de urbanism.
Nr.37
Valea Doftanei
12.09.2008

Preşedinte de Şedinţă,
Vladimir Cojocaru

Contrasemnează
Vasile Piele
Secretarul comunei
Valea Doftaneinoutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com