Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarrea nr.38/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarrea nr.38/2008

Data: 26 Sep 2008
Tema: Hotarrea nr.38/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA DOFTANEI

  HOTARARE
cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 350 m.p.situat in tarlaua 33,parcela 540 neproductiv,nr.cad.10225 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Podul Puiului si stabilirea pretului minim de incepere al licitatiei pentru vinzarea acestuia.

Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova
Avind in vedere expunerea de motive cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 350 m.p.situat in tarlaua 33,parcela 540,nr.cad.10225 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Podul  Puiului  si stabilirea pretului minim deincepere al licitatiei pentru vinzarea acestuia.
 Vazind Hotarirea cu nr.31/23.06.2006 a Consiliului Local Valea Doftanei ;
 Avind in vedere prevederile art.123,alin.(1) si urmatoarele din Legea nr.215/2001,republicata;
           In temeiul art.36,alin.(1) si  alin.(2),lit.c  din Legea 215/2001, Legea privind administratia  publica locala,republicata
 HOTARARASTE :

  Art.1 Se aproba  raportul de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 350 m.p.situat  in tarlaua 33,parcela 540,nr.cad.10225 din comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Podul  Puiului conform anexei la prezenta hotarire.
 Art.2. Pretul minim de incepere al licitatiei pentru  vinzarea imobilului de la art.1 7(sapte) euro/m.p.
 Art.3.Plata terenului se va face in lei conform cu cursul leu/euro conform procesului verbal incheiat de comisia de licitatie.
 Art.5.Vinzarea se va face prin licitatie publica.
 Art.6.Primarul comunei Valea Doftanei,va duce la indeplinire prezenta hotarire.
 Nr.38
 Valea Doftanei
 12.09.2008
  
Presedinte de Sedinta,
Vladimir Cojocaru
Contrasemneaza
Vasile Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com