Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa al comunei Alunu, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa al comunei Alunu

Data: 30 Mai 2006
Tema: Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa al comunei Alunu
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA


HOTARAREA NR. 25 DIN 30.05.2006

privind aprobarea necesitatii si oportunitatii investitiei «Reabilitarea sistemului de  alimentare cu apa in comuna Alunu, Judetul Valcea»

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  30.05.2006 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 7/28.03.2006, prin care d-l Popoiu Marcel a fost ales presedintele sedintei pe o perioada de trei luni;

            Avand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea, inregistrata sub nr.2703/25.05.2006, prin care se propune necesitatea si  oportunitatea investitiei «Reabilitarea sistemului  de  alimentare cu apa in comuna Alunu, Judetul Valcea» ;

            Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul  legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu  prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2006  privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiul rural, precum si pe cele ale Hotararii  Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii proiectelor;

            In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

                                                HOTARARE

 

            Art.1.  Se aproba necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei «Reabilitarea sistemului de   alimentare cu apa in comuna Alunu, Judetul Valcea».

            Art.2. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Prefecturii Judetului Valcea .  

 

                                               

     Presedinte de sedinta,                                                         Contrasemneaza,

        Popoiu Marcel                                                                      Secretar,

                                                                                             Boeangiu Luminita

                         

 

           


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com