Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.39/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.39/2008

Data: 26 Sep 2008
Tema: Hotarirea nr.39/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDEÅ¢UL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
CONSILIUL  LOCAL

HOTÄ‚RÂRE
cu privire la stabilirea reprezentantilor Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei,ca membrii in comisia pentru vinzarea spatiilor medicale ce cad sub incidenta Ordonantei Guvernului nr.68/2008 si cuantumul indemnizatiei ce se acorda acestora

 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,JudeÅ£ul Prahova;
 Văzând expunerea de motive a dlui Gheorghe  Mosor-Primarul comunei Valea Doftanei,prin care arată modul de constituire a comisiei pentru vânzarea  spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical ÅŸi a comisiei de contestaÅ£ie,precum ÅŸi modul de plată al acesteia;
 Având în vedere prevederile O.U.G.nr.68/2008;
 În temeiul art.36,alin.(1) ÅŸi alin.(2),din Legea nr.215/2001,Legea AdministraÅ£iei Publice Locale,republicată,

HOTÄ‚RÄ‚ÅžTE:

 Art.1.Se numesc dnii consilieri
  1.Dumitru  Munteanu;
  2.Vladimir Cojocaru, ca membrii in comisia pentru vinzarea spatiilor medicale ;
 Art.2. Se numesc dnii consilieri
  1.Vasile  Dogaru;
  2.Ion Manea, ca membrii in comisia de copntestaÅ£ie pentru vinzarea spatiilor medicale ;
 Art.3.Pentru activitatea depusă ,membrii comisiei pentru vinzarea spatiilor medicale primesc o indemnizaÅ£ie egală cu doua salarii minime brute, pentru fiecare spaÅ£iu vândut,iar membrii comisiei de contestaÅ£ie primesc o indemnizaÅ£ie egală cu doua  salarii minime brute al  fiecăruia dintre ei ,pentru fiecare contestaÅ£ie rezolvată.
 Art.4.Primarul comunei Valea Doftanei va constitui prin dispoziÅ£ie cele două comisii ÅŸi va asigura logistica necesară pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor O.U.G.nr.68/2008.
 Nr.39
 Valea Doftanei
 12.09.2008
Presedinte de Sedinta,
Vladimir  Cojocaru
Contrasemneaza
Vasile Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com