Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.41/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.41/2008

Data: 26 Sep 2008
Tema: Hotarirea nr.41/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA DOFTANEI

 HOTARARE
cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (spatiu comercial-farmacie) situat in  comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia

 Avind in vedere expunerea de motive cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (spatiu comercial-farmacie) situat in  comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru si stabilirea pretului minim de vinzare al acestuia
 Vazind Hotarirea cu nr.11/21.02.2007 cu privire la completarea listei spatiilor comerciale ce se vor vinde potrivit Legii nr.550/2002 ;
 Avind in vedere prevederile art.8  din Legea nr.550/2002,coroborat cu art.123 din Legea nr.215/2001,republicata;
           In temeiul art.36,alin.(1) si  alin.(2),lit.c  din Legea 215/2001, Legea privind administratia  publica locala,republicata
 HOTARARASTE :

  Art.1 Se aproba  raportul de evaluare al imobilului (spatiu comercial-farmacie) situat in  comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru , conform anexei la prezenta hotarire.
 Art.2.Pretul minim de pornire la negociere este de 22852 euro.
 Art.3.Vinzarea se va face prin negociere directa,de catre  comisia stabilita  pentru vinzarea acestor spatii.
 Art.4.Dnii Vasile  Dogaru si Ion Manea sunt membrii din partea consiliului local in comisia de negociere.
 Art.4.Primarul comunei Valea Doftanei,va duce la indeplinire prezenta hotarire.
 Valea Doftanei
 12.09.2008
 Nr.41
 
Presedinte de Sedinta,
Vladimir  Cojocaru

Contrasemneaza
Vasile  Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com