Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.43/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.43/2008

Data: 26 Sep 2008
Tema: Hotarirea nr.43/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA DOFTANEI

 HOTARARE
cu privire la aprobarea modului de gestionare si administrare al serviciilor publice comunitare de alimentare cu Apa,canalizare si salubrizare  din comuna Valea Doftanei si  regulamentului de functionare al acestuia

 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova :
 Vazind expunerea de motive prezentata de catre dl.Gheorghe  Mosor –Primarul comunei Valea Doftanei, cu privire la aprobarea modului de gestionare si administrare al serviciilor publice comunitare de alimentare cu Apa,canalizare si salubrizare  din comuna Valea Doftanei si  regulamentului de functionare al acestuia ;
 Avind in vedere prevederile art.23 si 29 din Legea nr.51/2006,a serviciilor comunitare de interes public;
 In temeiul art.36,alin.(1) si alin.(2),lit.c si d din Legea nr.215/2001,legea adminisdtratiei publice locale ,republicata,


HOTARASTE:


 Art.1.Serviciile  publice comunitare de alimentare cu apa,canalizare si salubrizare din comuna Valea Doftanei se organizeaza prin gestiune directa.
 Art.2.Se aproba darea in administrare a  serviciilor  de alimentare cu apa,canalizare si  salubrizare  ale  comunei  Valea Doftanei catre Serviciul de Alimentare cu Apa,Canalizare si Salubrizare , serviciu  public de interes local , cu personalitate juridică, înfiinÅ£at ÅŸi organizat prin Hotărârea nr.23 din 28.07.2004 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei.
 Art.3.Hotarirea nr.20/2008 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei se modifica in mod coprespunzator.
 Art.4.Primarul comunei Valea Doftanei,va proceda la ducerea la indeplinire a prezentei hotariri prin incheierea protocolului de predare-primire a serviciilor publice mentionate si a bunurilor acestora.
 Valea Doftanei
 12.09.2008
 Nr.43
 
Presedinte de Sedinta,
Vladimir  Cojocaru

Contrasemneaza,
Vasile  Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com