Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.44/2008, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.44/2008

Data: 26 Sep 2008
Tema: Hotarirea nr.44/2008
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
CONSILIUL  LOCAL

 

HOTARIRE

Cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al
comunei Valea Doftanei


 Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova :

 Vazind expunerea  de motive a dlui Gheorghe Mosor-primarul comunei Valea Doftanei cu privire la completarea  patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei ;
 Avind in vedere prevederile art.6 din H.G.nr.113/1992 privind  stabilirea unor măsuri pentru defalcarea ÅŸi trecerea în patrimoniul comunelor, oraÅŸelor sau judeÅ£elor a bunurilor ÅŸi valorilor de interes local din domeniul public ÅŸi privat;
 Avind in vedere prevederile art.36,alin.(1) ÅŸi alin (2),lit.c din Legea nr.215/2001,Legea Administratiei  Publice Locale,republicată,


HOTARASTE:

 
 Art.1.Se completează  patrimoniul privat al comunei Valea  Doftanei cu bunul imobil  ce face  parte din anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
 Art.2.Hotărârea nr.51 din 10.10.2006 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei se modifică în mod corespunzător.
 Art.3.Serviciul de AdministraÅ£ie Publică Locală din cadrul apartului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
  Valea Doftanei,
             12.09.2008.
 Nr.44


Presedinte de sedinta,
Vladimir  Cojocaru
Contrasemneaza
Vasile  Piele
Secretarul comunei
Valea Doftanei

 

ROMANIA                                                                                                                                                                     Anexa  nr.1
JUDETUL PRAHOVA                                                                                                                              la Hotarirea  nr.  din  12.09.2008
CONSILIUL LOCAL AL                                                                                                                                    PreÅŸedinte de Åžedinţă             
COMUNEI  VALEA DOFTANEI                                                                                                                          Vladimir  Cojocaru                                                                                             

INVENTARUL
bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei

Nr.
Crt. Codul de Clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobindirii sau dupa caz al darii in folosinta Valoare de inventar
revaluata Situatia juridica actuala
1  Teren situat in Valea Doftanei
Sat Tesila S=1315 m.p.
Tarlaua  40
Parcela  380
   Proprietatea comunei Valea Doftanei
Administrator Consiliul Local Valea Doftanei
2  Constructie S=389 m.p. 1980  Proprietatea comunei Valea Doftanei
Administrator Consiliul Local Valea Doftanei
Planul de delimitare ÅŸi amplasament al corpului de proprietate anexat face parte din prezentul inventar.

Intocmit

Secretar,
Vasile  Piele


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com