Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2010, Comuna:Crucea, judetul Suceava

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

Data: 04 Feb 2010
Tema: Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2010
Comuna: Crucea, judetul Suceava
Key:

       ROMÂNIA                                                                                                         PROIECT

JUDEÅ¢UL  SUCEAVA

COMUNA  CRUCEA

CONSILIUL  LOCAL

 

H O T Ä‚ R Â R E

privind aprobarea bugetului local pe anul 2010

 

                    Consiliul local  al comunei Crucea, judeÅ£ul Suceava;

              Având  în vedere :

              - raportul, înregistrat la nr.173/04.02.2010, prezentat de domunul Dorin Rusu, primarul comunei Crucea, JudeÅ£ul Suceava prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2010;

              - raportul compartimentului financiar-contabil al primăriei prezentat de doamna Iuliana Bâtcă;    

              - raportul comisiei de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanÅ£e, administrarea domeniului public ÅŸi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului ÅŸi urbanism;

              În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 ÅŸi a art.19 alin.(1) lit.a, art.20.alin.(1) lit.a, art.39 alin.(3-6) din Legea nr.273/2006 privind finanÅ£ele publice locale, cu modificările ÅŸi completările ulterioare;

              În temeiul art.27, art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art 45 alin.(2) lit.a ÅŸi a art.115 alin.(1) lit.b din Legea administraÅ£iei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare;

H O T Ä‚ R Ä‚ Åž T E:

 

              Art.1 Se aprobă bugetul local al comunei Crucea, judeÅ£ul Suceava pe anul 2010 după cum urmează:

                      Venituri total                                                2 779 680  lei

                      Cheltuieli total                                              2 779 680  lei

 

                    FinanÅ£ate din venituri

                    proprii ÅŸi subvenÅ£ii

                    Venituri total                                                     114 000 lei

                     Cheltuieli total                                                  114 000 lei

 

                      AutofinanÅ£ate

                      Venituri total                                                    57 000 lei

                      Cheltuieli total                                                  57 000 lei

 

                     Venituri în afara bugetului local                          1 800 lei

                     Cheltuieli în afara bugetului local                    576 563 lei

        Defalcarea acestora pe capitole ÅŸi subcapitole este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.2 Primarul comunei prin aparatul financiar-contabil al Primăriei comunei Crucea va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului comunei se va face cunoscută celor în drept ÅŸi se va înaintată InstituÅ£iei Prefectului- Judetul Suceava pentru control de legalitate. 

 

INIÅ¢IATOR

PRIMAR,

DORIN RUSU

 

Crucea, 04.02,2010


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com