Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Amenda pentru neintretinerea santurilor, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Amenda pentru neintretinerea santurilor

Data: 16 Aug 2005
Tema: Amenda pentru neintretinerea santurilor
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

 

                                    HOTARAREA NR. 28 DIN 16.08.2005

privind stabilirea unei sume-amenda pentru cetatenii comunei care nu-si intretin santurile, rigolele, podetele de la intrarile in curti si a terenurilor pe care le detin

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 16.08.2005, la care participa un numar de 11 consilieri, din numarul total de 13 consilieri in functie;

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea nr. 21/28.06.2005 prin care d-l Cojocarete Gavril a fost ales presedintele sedintei pe o perioada de 3 luni;

            Avand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Alunu, Judetul Valcea, inregistrata sub nr.  5130/09.08.2005 prin care propune sanctionarea cu amenda a tuturor cetatenilor comunei care nu-si intretin santurile, rigolele, podetele de la intrarile in curti si a terenurilor pe care le detin, lucru care duce la deteriorarea drumurilor comunale, judetene si satesti;

            Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

            Tinand seama de raportul de avizare sub aspecul legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor aprobata prin Legea nr. 82/1998;

            In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica  locala cu un numar de 11 voturi pentru, adopta urmatoarea:

 

                                                HOTARARE

 

            Art.1. Toti locuitorii comunei Alunu, Judetul Valcea sunt obligati sa intretina santurile,  rigolele, podetele de la intrarile in curti si terenurile pe care le detin.

            Art.2. Pentru nerespectarea prevederilor de la art.1 se va proceda la amendarea cetatenilor cu suma cuprinsa intre 5 si 10 lei pentru fiecare metru de sant ce revine fiecarui cetatean.

            Art.3 Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art.4. Prezenta hotarare  se va afisa la sediul Primariei Alunu, Judetul Valcea si se va comunica  Prefecturii Judetului Valcea.

 

 

            Presedinte de sedinta,                                                  Contrasemneaza,

                Cojocarete Gavril                                                          Secretar,

                                                                                               Boeangiu Luminita

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com