Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.29, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.29

Data: 02 Iun 2010
Tema: Hotarirea nr.29
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMÂNIA

JUDEÅ¢UL PRAHOVA

COMUNA VALEA DOFTANEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTÄ‚RÂRE

 Privind  măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.330/2009

 

Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova

 

            Văzând expunerea de motive a dlui Gheorghe Mosor-Primarul comunei Valea Doftanei ÅŸi Raportul de specialitate al comparimentului Resurse Umane ÅŸi Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei prin care se propune acordarea unor suplimente salariale funcÅ£ionarilor publici care îÅŸi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului ÅŸi al serviciilor publice înfiinÅ£ate ÅŸi organizate prin hotărâri ale consiliului local

            Având în vedere prevederile art.1(1),lit.b,secÅ£iunea aferentă funcÅ£ionarilor publici,coroborate cu cele ale alineatelor 2-4 ale aceluiaÅŸi articol din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,care stabileÅŸte că la propunerea primarului pentru funcÅ£iile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale,egale cu până la diferenÅ£a dintre salariul de bază prevăzut pentru funcÅ£iile publice de stat pentru funcÅ£iile publice locale,în cazul funcÅ£ionarilor publici care îÅŸi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarilor,precum ÅŸi în cadrul serviciilor publice înfiinÅ£ate ÅŸi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraÅ£iei locale respective

            În temeiul art.36 (3),lit.b din Legea nr.215/2001,Legea AdministraÅ£iei Publice Locale,republicată,

 

HOTÄ‚RÄ‚ÅžTE

 

            Art.1.Aprobă acordarea funcÅ£ionarilor publici din aparatul de specialitate ap primarului comunei Valea Doftanei ÅŸi din serviciile publice din structura consiliului local ,suplimentelor salariale,în baza legii,începând cu 01.06.2010.

            Art.2.Suplimentele salariale se acordă proporÅ£ional cu timpul efectiv lucrat ÅŸi reprezintă baza de calcul pentru drepturile ÅŸi obligaÅ£iile care se determină în raport de venitul salarial.

            Art.3.Compartimentul Resurse Umane,Financiar-Contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei precum ÅŸi serviciile  publice din subordinea Consiliului Local  Valea Doftanei,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

 

Preşedinte de Şedinţă

Ion Manea

 

 

Contrasemnează

Vasile Piele

Secretarul comunei

Valea Doftanei

 

             Valea Doftanei

            31.05.2010

            Nr.29

 

 

 

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com