Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hoatrirea nr.30, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hoatrirea nr.30

Data: 02 Iun 2010
Tema: Hoatrirea nr.30
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL

VALEA DOFTANEI

 

 HOTARARE

Cu privire la aprobarea  concesionarii suprafetei de

6012 m.p. teren situat in extravilanul comunei

Valea Doftanei , satul Tesila, pct.Concasor ,din tarlaua 51,parcela 692,râu Doftana,Mal Stâng

 

            Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova

Avind in vedere expunerea de motive a dlui Gheorghe Mosor –primarul comunei Valea Doftanei ;

Văzând avizul cu nr.1872/CG/10.05.2010 al AdministraÅ£iei Bazinale de Apă  Buzău-IalomiÅ£a,SGA Prahova  

            In temeiul art.36, alin,1 si alin.2 lit.c, din Legea 215/2001, Legea privind administratia  publica locala,republicata,

 

 HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de   6012 m.p. teren situat in extravilanul comunei Valea Doftanei , satul Tesila, pct.Concasor ,din tarlaua 51,parcela 692,râu Doftana,Mal Stâng   conform planului anexa nr.1 la prezentul proiect de hotarire .

Art.2. Se aproba caietul de sarcini al concesiunii conform anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta.

            Art.3.Pretul de pornire la licitaÅ£ie  este de 6  Euro/m.p.

            Art.4.Durata concesiunii este de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii cu 50 % din durata acesteia.

            Art.5.Din comisia de licitatie, din partea Consiliului Local Valea Doftanei va face parte :

            -dl Tocitu Aurelian ;

            -dl Daniel Savu ;

Art.6.Se aprobă contractul de concesiune cadru conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.7.Contractul de concesiune se va intocmi prin grija Primarului comunei Valea Doftanei .

Preşedinte de Şedinţă

 

Ion Manea

 

 

Contrasemnează

Vasile Piele

Secretarul comunei

Valea Doftanei

 

 

             Valea Doftanei

            31.05.2010

          Nr.30

 

 

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com