Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.33, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.33

Data: 02 Iun 2010
Tema: Hotarirea nr.33
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL

VALEA DOFTANEI

PRIMAR

 

 HOTARARE

 

Cu privire la aprobarea    schimbului de terenuri dintre comuna

  Valea Doftanei  si dl Musat Danut

 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova;

Vazind aprobarea Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei,prin care considera oportun schimbul de terenuri dintre  comuna Valea Doftanei si dl Musat Danut ;

Avind in vedere expunerea de motive privind aprobarea  schimbului de terenuri dintre comuna Valea Doftanei si dl Musat Danut;

Având în vedere rapoartele de evaluare ale terenurilor ce se propun a fi schimbate ÅŸi faptul că terenul în suprafaţă de 1348 m.p.proprietatea comunei Valea Doftanei nu are acces la drum ÅŸi nu poate fi folosit în scopuri utile comunităţii

           In temeiul art.38,alin.1 si alin.2,lit.h  si art.125  din Legea 215/2001, legea privind administratia  publica locala,  

 

HOTARASTE :

 

          Art.1 Se aproba  schimbul de terenuri dintre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si dl Musat DănuÅ£ ,după cum urmează:

            1.Comuna Valea Doftanei dă dlui MuÅŸat DănuÅ£ terenul în suprafaţă de 1348 m.p.teren situat în Valea Doftanei,satul TeÅŸila,pct.VânturiÅŸ,din tarlaua 33 ,parcela 535,nr.cadastral 10146 ÅŸi înscris în cartea funciară a comunei Valea Doftanei ,teren ce aparÅ£ine domeniului privat al comunei ,aflat în administrarea consiliului local ÅŸi primeÅŸte în schimb terenul în suprafaţă de 1348 m.p. situat în Valea Doftanei,satul TeÅŸila,pct.Rusu,tarlaua 45,parcela 169 F ,nr.cadastral 11072 ÅŸi înscris în cartea funciară a comunei Valea Doftanei la nr.5367 pe numele MuÅŸat DănuÅ£ ÅŸi MuÅŸat Adriana.

            2.Dl MuÅŸat DănuÅ£ dă comunei Valea Doftanei terenul în suprafaţă de 1348 m.p. situat în Valea Doftanei,satul TeÅŸila,pct.Rusu,tarlaua 45,parcela 169 F,nr.cadastral 11072  ÅŸi înscris în cartea funciară a comunei Valea Doftanei la nr.5367 pe numele MuÅŸat DănuÅ£ ÅŸi MuÅŸat Adriana ÅŸi primeÅŸte în schimb VânturiÅŸ,din tarlaua 33,parcela 535, nr.cadastral 10146 ÅŸi înscris în cartea funciară a comunei Valea Doftanei pe numele comunei Valea Doftanei

          Art.2. Terenurile ce  fac obiectul schimbului sunt identificate cu planurile anexă la prezenta.

          Art.3.Valoarea terenurilor ce  fac obiectul schimbului sunt cele cuprinse în rapoartele de evaluare anexă la prezenta.

             PreÅŸedinte de Åžedinţă

 

Ion Manea

 

Contrasemnează

Vasile Piele

Secretarul comunei

Valea Doftanei

 

             Valea Doftanei

            31.05.2010

            Nr.33

 

 

 


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com