Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Refacerea locuintelor sinistratilor, Comuna:Alunu, judetul Valcea

Refacerea locuintelor sinistratilor

Data: 12 Dec 2005
Tema: Refacerea locuintelor sinistratilor
Comuna: Alunu, judetul Valcea
Key:

CONSILIUL LOCAL ALUNU

JUDETUL VALCEA

 

HOTARAREA NR. 42 DIN 12.12.2005

privind aprobarea repartizarii sumei de 35.000 RON necesara  refacerii locuintelor afectate de alunecarile de teren si inundatii in anul 2005

 

            Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din data de  12.12.2005 la care participa un numar de 13 consilieri din numarul total de 13 consilieri in functie;

            Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea, nr. 40/12.12.2005, prin care d-l Paraschiv Valentin a fost ales presedinte al sedintei pe o perioada de trei luni;

            Avind in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Alunu, inregistrata sub nr. 7713/07.12.2005 prin care se propune aprobarea repartizarii sumei de 35.000 RON necesara refacerii locuintelor afectate de alunecarile  de teren si inundatii in anul 2005;

            Avind in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea;

            Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul  legalitatii a proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei;

            In conformitate  cu prevederile Memorandumului  cu tema “Propunere privind alocarea unei sume pentru inlaturarea efectelor inundatiilor produse in anul 2005 in judetele  Bacau, Bihor, Buzau, Bistrita-Nasaud, Dolj, Galati, Neamt,Olt, Teleorman si Valcea”, punctul 10 la anexa  Memorandumului;

            In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu un numar de 13 voturi pentru adopta urmatoarea:

 

HOTARARE

 

            Art.1. Se aproba repartizarea sumei de 35.000 RON necesara refacerii locuintelor afectate de alunecarile  de teren si inundatii in anul 2005 urmatoarelor familii:

            -  Mazilu Floarea                      - 11.000 RON;

            -  Marculescu Constantin          -   8.000 RON;

            -  Birarut Ion                            -   8.000 RON;

            - Vladutu Carp                         -   8.000 RON.

 

Art.2. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de indeplinire.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica: Prefecturii Judetului  Valcea si persoanelor  de la art. 1.

 

 

            Presedinte de sedinta,                                                          Contrasemneaza,

               Paraschiv Valentin                                                                  Secretar,

                                                                                                     Boeangiu Luminita

                         

 

           


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta în pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al „Nodului fara sfârsit”- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com