Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarirea nr.45, Comuna:Valea Doftanei, judetul Prahova

Hotarirea nr.45

Data: 06 Aug 2010
Tema: Hotarirea nr.45
Comuna: Valea Doftanei, judetul Prahova
Key:

ROMÂNIA

JUDEÅ¢UL PRAHOVA

VALEA  DOFTANEI

CONSILIUL  LOCAL

 

   H O T Ä‚ R Â R E

cu privire la  aprobarea  structurii organizatorice ,a numărului de personal ÅŸi a statului de funcÅ£ii pentru  aparatul de specialitate al Primarului comunei

Valea Doftanei , pentru serviciile publice  subordonate  ÅŸi  pentru  serviciile publice înfiinÅ£ate ÅŸi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei

         

  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova 

           Având în vedere:

           Nota de fundamentare  a Primarului comunei Valea Doftanei ;

           Raportul  întocmit de  compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului  comunei Valea Doftanei;

            Prevederile art.107, 111 si 112, din Legea 188/ 1999(r 2)  privind statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Prevederile art. XVI alin. (2)  din  Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparenÅ£ei în exercitarea demnităţilor publice, a funcÅ£iilor publice ÅŸi a mediului de afaceri, prevenirea si sanctionarea corupÅ£iei, cu modificările si completarile ulterioare ;

Prevederile art.VI din OUG 63/2010  pentru modificarea ÅŸi completarea Legii 273/2006 privind finanÅ£ele publice locale,precum ÅŸi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

Avizul cu nr. 487953/20.07.2010 emis de  AgenÅ£ia   naÅ£ională a FuncÅ£ionarilor Publici privind funcÅ£iilor publice din carul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei;

            In  temeiul art. 36 ,alin 1 ÅŸi alin 2 ,lit a) din  Legea  nr. 215/2001  privind  administraÅ£ia  publică  locală, republicată , cu modificările si completarile ulterioare .

 

Consiliul  Local  al  comunei  Valea Doftanei  ,  judetul  Prahova

adoptă prezenta hotărâre

 

                Art.1  Aprobă structura organizatorică ,numărul de personal ÅŸi statul de funcÅ£ii pentru   aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei, pentru serviciile publice subordonate ÅŸi pentru serviciile publice înfiinÅ£ate ÅŸi organizate în subordinea Consiliului Local Valea Doftanei  conform anexelor cu nr. 1 ÅŸi 2  care  fac parte integrantă din prezenta .

              Art.2  Salarizarea  personalului care ocupă aceste posturi , se va face conform Legii 330/2009 ;

              Art.3  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de  Biroul AdministraÅ£ie Publică Locală Asistenţă Socială ÅŸi Resurse Umane  ÅŸi Biroul finanÅ£e-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei.

Preşedinte de Şedinţă

Dumitru Munteanu

 

Contrasemnează

Vasile Piele

Secretarul comunei

Valea Doftanei

             Valea Doftanei

              30 Iulie.2010

            Nr.45


noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com