Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarari Consiliu Local

Hotarari C.L.

2010-09-30 - Hotarirea 54
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL          HOTARÂRE   cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2010       ...
2010-08-06 - Hotarirea nr.45
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMÂNIA JUDEÅ¢UL PRAHOVA VALEA  DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL      H O T Ä‚ R  R E cu privire la  aprobarea  structurii organizatorice ,a numărului de personal ÅŸi a statului d...
2010-07-06 - Hotarirea 37
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL        HOTARARE cu privire la aprobarea  dezmembrării suprafeÅ£ei de  58 3631 m.p.teren  din totalul suprafeÅ£ei de 1584162 m.p. cu ...
2010-07-06 - Hotarirea 38
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI    HOTÄ‚RÂRE cu privire la aprobarea proiectului tehnic si devizului general pentru realizarea obiectivului de investiÅ£ii “Modernizare Drum Comunal...
2010-07-06 - Hotarirea 39
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI    HOTÄ‚RÂRE Cu privire la aprobarea proiectului tehnic si devizului general pentru realizarea obiectivului de investitii „Asfaltări drumuri comuna...
2010-07-06 - Hotarirea 40
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARARE cu privire la aprobarea denumirilor străzilor din comuna Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova            &nb...
2010-07-06 - Hotarirea 41
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARARE cu privire la completarea Hotărârii nr.15 din 10.03.2010 privind aprobarea  utilizării fondului de rulment  al bugetului local al...
2010-07-06 - Hotarirea 42
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL          HOTARÂRE   cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2010    ...
2010-07-06 - Hotarirea 43
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL     HOTARARE   cu privire la aprobarea inchirierii suprafeÅ£ei de  58 ha  pasune alpină situata in pct.Pătru      &nb...
2010-07-06 - Hotarirea 44
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI    HOTARARE cu privire la atribuirea suprafetei de  328 m.p., teren situat in comuna Valea Doftanei, sat Tela, punct StaÅ£ia de Epurare, pentru construirea un...
2010-07-06 - Proces verbal sedinta neaprobat
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA                                    ...
2010-07-06 - anexa 1 la hot.40
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
      Anexa nr.1 la Hotarirea nr.40  din  22,06.2010       Nomenclator Stradal         sat Tesila &nb...
2010-07-06 - anexa 2 la hot.40
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
      Anexa nr.2 la Hotarirea nr.40  din  22,06.2010       NOMENCLATOR  STRADAL         Traisteni ...
2010-06-02 - Hotarirea nr.27
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI          HOTARARE cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2009;     Consiliul  Local...
2010-06-02 - Hotarirea nr.29
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMÂNIA JUDEÅ¢UL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL   HOTÄ‚RÂRE  Privind  măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.330/2009   Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,...
2010-06-02 - Hoatrirea nr.30
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI    HOTARARE Cu privire la aprobarea  concesionarii suprafetei de 6012 m.p. teren situat in extravilanul comunei Valea Doftanei , satul Tesila, pct.Concasor ...
2010-06-02 - Hotarirea nr.31
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL          HOTARÂRE   cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2010    ...
2010-06-02 - Hotarirea nr.32
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMÂNIA JUDEÅ¢UL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA  DOFTANEI   HOTÄ‚RÂRE cu privire la modificarea art.4  din Hotărârea nr.31 din 20.07.2009 a Consiliului Local Valea Doftanei privind aprobare...
2010-06-02 - Hotarirea nr.33
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI PRIMAR    HOTARARE   Cu privire la aprobarea    schimbului de terenuri dintre comuna   Valea Doftanei  si dl Musat Danut   Co...
2010-06-02 - Hotarirea nr.34
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
    ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL     HOTARIRE Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta                ...
2010-06-02 - Hotarirea nr.35
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
    ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL     HOTARIRE Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta                ...
2010-06-02 - Hotarirea nr.36
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI      HOTARARE cu privire la atribuirea suprafetei de 449 m.p., teren situat in comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, punct Prislop, pentru construirea unei ...
2008-09-26 - Hotarirea nr.37/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI   HOTARARE cu privire la   MODIFICAREA  CONTRACTULUI de CONCESIUNE  nr.5831 din 25.09.2006 incheiat intre Consiliul Local al comunei Valea Doftanei si SC FIBEC ...
2008-09-26 - Hotarrea nr.38/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI   HOTARARE cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 350 m.p.situat in tarlaua 33,parcela 540 neproductiv,nr.cad.10225 din comuna Valea ...
2008-09-26 - Hotarirea nr.39/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDEÅ¢UL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTÄ‚RÂRE cu privire la stabilirea reprezentantilor Consiliului  Local al comunei Valea Doftanei,ca membrii in comisia pentru vinzarea spatiilor medicale ce cad sub in...
2008-09-26 - Hotarirea nr.40/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI PRIMAR   HOTARARE cu privire la aprobarea studiului de oportunitate privind modul de administrare al izlazurilor comunale ÅŸi a păşunilor alpine   Avind in vedere exp...
2008-09-26 - Hotarirea nr.41/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI  HOTARARE cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (spatiu comercial-farmacie) situat in  comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru si stabilirea pretul...
2008-09-26 - Hotarirea nr.42/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-09-26 - Hotarirea nr.43/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI  HOTARARE cu privire la aprobarea modului de gestionare si administrare al serviciilor publice comunitare de alimentare cu Apa,canalizare si salubrizare  din comuna Valea Doftanei ...
2008-09-26 - Hotarirea nr.44/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al comunei Valea Doftanei  Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova...
2008-09-26 - Hotarirea nr.45
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARARE cu privire la aprobarea  unui studiu de oportunitate in vederea  vinzarii suprafetei  de 1315 m.p.  teren situat in Valea Doftanei,satul Tesil...
2008-09-26 - Hotarirea nr.46/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI PRIMAR    HOTARARE Cu privire la modificarea Hotaririi nr.5/2008 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu privire la prelungirea teremenului de executie a lucrarilor de investitii &bdquo...
2008-08-19 - Hotarirea nr.30
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-08-19 - Hotarirea nr.32/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-08-19 - Hotarirea nr.33/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova: Văzând  expunerea de motive prezentat...
2008-08-19 - Hotarirea nr.34/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova: Văzând  expunerea de motive prezent...
2008-08-19 - Hotarirea nr.35/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARARE Cu privire la aprobarea trecerii din patrimoniul Ministerului Apararii  in patrimoniul public al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, a ...
2008-08-19 - Hotarirea nr.36/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL   HOTARIRE Cu privire la stabilirea datei de 20.09.2008-21.09.2008 ca data organizarii celei de-a VII-a ediÅ£ii a Festivalului Cascavelui Consiliul Local al comunei Valea Doftane...
2008-08-19 - hotarirea nr.31/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI PRIMAR    HOTARARE Cu privire la modificarea Hotaririi nr.5/2008 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu privire la prelungirea teremenului de executie a lucrarilor de investitii &bdquo...
2008-07-02 - Hotarirea nr.24/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE. cu privire la alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova:  V...
2008-07-02 - hotarirea nr.25/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE cu privire la  validarea mandatelor de consilier pentru Consiliului Local al comunei Valea Doftanei în urma alegerilor autoritatilor administratiei publice l...
2008-07-02 - Hotarirea nr.26/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE. cu privire la  constituirea  Consiliului Local al comunei Valea Doftanei în urma alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 01....
2008-07-02 - Hotarirea nr.28
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE cu privire la alegerea preÅŸedintelui de ÅŸedinţă, pentru ÅŸedinÅ£a de constituire a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei  Consiliul Local al ...
2008-07-02 - Hotarirea nr.27/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE cu privire la alegerea viceprimarului comunei  Valea Doftanei  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova:    Văzând pr...
2008-05-27 - Hotarirea nr.21/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
...
2008-05-27 - Hotarirea nr.21/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-05-27 - Hotarirea nr.22/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARARE Cu privire la aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar  pe anul 2007    Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul ...
2008-05-27 - Hotarirea nr.23/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al comunei Valea Doftanei    Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul P...
2008-04-21 - hotarirea nr.14/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-04-21 - Hotarirea nr.15
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al comunei Valea Doftanei  Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova...
noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com