Portalul comunelor www.comune.ro - Reclama ta aici - peste 25000 pagini
 
 
www.comune.ro - Portalul comunelor | Hotarari Consiliu Local

Hotarari C.L.

2008-08-19 - Hotarirea nr.32/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-08-19 - Hotarirea nr.33/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova: Văzând  expunerea de motive prezentat...
2008-08-19 - Hotarirea nr.34/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova: Văzând  expunerea de motive prezent...
2008-08-19 - Hotarirea nr.35/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARARE Cu privire la aprobarea trecerii din patrimoniul Ministerului Apararii  in patrimoniul public al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, a ...
2008-08-19 - Hotarirea nr.36/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL   HOTARIRE Cu privire la stabilirea datei de 20.09.2008-21.09.2008 ca data organizarii celei de-a VII-a ediÅ£ii a Festivalului Cascavelui Consiliul Local al comunei Valea Doftane...
2008-08-19 - hotarirea nr.31/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI PRIMAR    HOTARARE Cu privire la modificarea Hotaririi nr.5/2008 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu privire la prelungirea teremenului de executie a lucrarilor de investitii &bdquo...
2008-07-02 - Hotarirea nr.24/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE. cu privire la alegerea comisiei de validare a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova:  V...
2008-07-02 - hotarirea nr.25/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE cu privire la  validarea mandatelor de consilier pentru Consiliului Local al comunei Valea Doftanei în urma alegerilor autoritatilor administratiei publice l...
2008-07-02 - Hotarirea nr.26/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE. cu privire la  constituirea  Consiliului Local al comunei Valea Doftanei în urma alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 01....
2008-07-02 - Hotarirea nr.28
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE cu privire la alegerea preÅŸedintelui de ÅŸedinţă, pentru ÅŸedinÅ£a de constituire a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei  Consiliul Local al ...
2008-07-02 - Hotarirea nr.27/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARÂRE cu privire la alegerea viceprimarului comunei  Valea Doftanei  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judeÅ£ul Prahova:    Văzând pr...
2008-05-27 - Hotarirea nr.21/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
...
2008-05-27 - Hotarirea nr.21/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-05-27 - Hotarirea nr.22/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARARE Cu privire la aprobarea  contului de incheiere al exercitiului bugetar  pe anul 2007    Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul ...
2008-05-27 - Hotarirea nr.23/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al comunei Valea Doftanei    Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul P...
2008-04-21 - hotarirea nr.14/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARÂRE cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, ...
2008-04-21 - Hotarirea nr.15
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la completarea  patrimoniului  privat  al comunei Valea Doftanei  Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova...
2008-04-21 - hotarirea nr.16/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI   HOTARARE cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 882 m.p.situat in tarlaua 47,parcela 314,349, nr.cad.10480 din comuna Valea Doftane...
2008-04-21 - Hotarirea nr.17/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI   HOTARARE cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (teren) in suprafata de 477  m.p.situat in tarlaua 47,parcela 314,349,nr.cad.10481 din comuna Valea Do...
2008-04-21 - Hotarirea nr.18/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI  HOTARARE cu privire la  aprobarea raportului de evaluare al imobilului (spatiu comercial-farmacie) situat in  comuna Valea Doftanei,sat Tesila,pct.Centru si stabilirea pretul...
2008-04-21 - Hotarirea nr.19/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI    HOTARARE cu privire la aprobarea studiului de oportunitate cu privire la concesionarea suprafetei de 40 ha teren pasune alpina situata in masivul muntos Steiasa Mare. Consi...
2008-04-21 - Hotarirea nr.20/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI  HOTARARE cu privire la aprobarea modului de gestionare si administrare al serviciilor publice comunitare de alimentare cu Apa,canalizare si salubrizare  din comuna Valea Doftanei ...
2008-03-19 - hotarirea nr.11/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDEÅ¢UL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI HOTÄ‚RÂRE  cu privire la  completarea si modificarea Hotarârii nr.61/2007 a Consiliului Local Valea Doftanei privind aprobarea investiÅ£iilor„Modernizar...
2008-03-19 - Hotarirea nr.12/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL    HOTARARE Cu  privire la aprobarea   studiului de fezabilitate pentru actiunea de investitii „Modernizare drumuri comunale ” in comuna Valea Do...
2008-03-19 - Hotarirea nr.13/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL    HOTARARE   cu privire la  aprobarea memoriului justificativ pentru actiunea de investitii denumita „Achizitionare utilaje pentru comuna Valea Doftanei,ju...
2008-03-18 - Hotarirea nr.7/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL HOTARARE cu privire la asocierea comunei Valea Doftanei cu alte unitati administrative-teritoriale din judetul Prahova la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Prahovei  ...
2008-03-18 - Hotarirea nr.8/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la  stabilirea statiilor publice de transport calatori  in  comuna Valea  Doftanei  Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,...
2008-03-18 - Hotarirea nr.10/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI PRIMAR    HOTARARE Cu privire la modificarea Hotaririi nr.5/2008 a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu privire la prelungirea teremenului de executie a lucrarilor de investitii &bdquo...
2008-03-18 - Hotarirea nr.9/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL HOTARIRE Cu privire la  asocierea  Consiliului Local Valea Doftanei  judetul Prahova, cu Consiliul Local al comunei Band,judetul Mures si Consiliul Local al comunei Zanesti...
2008-03-18 - Hotarirea nr.6/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL   HOTARIRE Cu privire la aprobarea  contractului de asociere a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei cu Asociatia Sportiva « Montana » Valea Doftanei ...
2008-03-09 - Hotarirea nr.5/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI PRIMAR    HOTARARE Cu privire la prelungirea termenului de finalizare al obiectivului de investitie„ Extindere ÅŸi modernizare sistem de alimentare cu apa  în comuna Valea Dof...
2008-02-27 - Anexa nr.2 la Hotarirea nr.4/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA                                        &nb...
2008-02-25 - anexa 1 la Hotarirea nr.4/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMÂNIA                                       &nb...
2008-02-22 - hotarirea nr.3/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL  LOCAL         HOTARIRE Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta                 Consiliul Lo...
2008-02-22 - Hotarirea nr.1/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL    HOTARARE   cu privire la aprobarea  bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2008   Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahov...
2008-02-22 - Hotarirea nr.2
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI PRIMAR        HOTARARE Cu privire la aprobarea  proiectului tehnic pentru obiectivul de investitie„ Extindere ÅŸi modernizare retea de apa potabila în comuna Valea D...
2008-02-22 - Hotarirea nr.4/2008
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL                                   &nb...
2008-01-15 - Hotarirea nr.62/2007
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL          HOTARÂRE   cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2007       ...
2008-01-15 - Hotarirea nr.56/2007
Comuna Valea Doftanei, judetul Prahova
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL          HOTARÂRE   cu privire la rectificarea   bugetului local al  comunei Valea Doftanei pe anul 2007       ...
2007-03-29 - HCL 1 /2007
Comuna Risca, judetul Suceava
...
2007-02-14 - Hotarire asociere cu Apa Grup
Comuna Copalau, judetul Botosani
JUDEÅ¢UL BOTOÅžANI  COMUNA COPÄ‚LÄ‚U                             ...
2006-11-08 - economie bazata pe cunoastere
Comuna Candesti, judetul Botosani
                          ROMÂNIA    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂNDEÅžTI     ...
2006-07-26 - Vanzare spatii medicale
Comuna Alunu, judetul Valcea
CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA   HOTARAREA NR. 33 DIN 26.07.2006 Privitoare la aprobarea  listei spatiilor medicale ce urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor  O.G. nr. 110/2005.        &n...
2006-06-26 - Implementarea serviciului universal in satul Coltesti, comuna Alunu
Comuna Alunu, judetul Valcea
CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA     HOTARAREA NR. 31 DIN 26.06.2006 Privitoare la aprobarea participarii comunei Alunu, Judetul Valcea la activitatile de implementare a serviciului universal in localitatea Alunu, satul Coltesti,J...
2006-06-26 - Rectificare buget
Comuna Alunu, judetul Valcea
CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA                                     &nb...
2006-06-26 - Implementarea serviciului universal in satul Igoiu
Comuna Alunu, judetul Valcea
  CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA   HOTARAREA NR. 30 Privitoare la aprobarea participarii comunei Alunu, Judetul Valcea la activitatile de implementare a serviciului universal in localitatea Alunu, satul Igoiu,Judetul Valcea. &n...
2006-05-30 - Achizitionare nisip pentru schimbarea straturilor filtrante de la Uzina de Apa
Comuna Alunu, judetul Valcea
CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA     HOTARAREA NR. 23 DIN 30. 05. 2006 privind aprobarea achizitionarii cantitatii de 70 m.c. nisip necesar pentru schimbarea straturilor filtrante la Uzina de Apa si aprobarea achizitionarii  d...
2006-05-30 - Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa al comunei Alunu
Comuna Alunu, judetul Valcea
CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA HOTARAREA NR. 25 DIN 30.05.2006 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii investitiei «Reabilitarea sistemului de  alimentare cu apa in comuna Alunu, Judetul Valcea»    &...
2006-05-30 - Achizitionare si montare de statii de autobuz
Comuna Alunu, judetul Valcea
CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA   HOTARAREA NR. 22 DIN 30.05.2006 Privitoare la aprobarea achizitionarii si montarii  statiilor de autobuz.               Consiliul Local...
2006-05-30 - Achizitionare utilaje
Comuna Alunu, judetul Valcea
CONSILIUL LOCAL ALUNU JUDETUL VALCEA   HOTARAREA NR. 26 DIN 30.05.2006 Privitoare la aprobarea achizitionarii  unor utilaje               Consiliul Local Alunu, Judetul Valce...
noutati


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portalul satelor logo sate SATE.RO
 
 
 
 
 
 
 
 
 ***||comuna, judet, provincie istorica, primarie, web, harta | Portalul comunelor este o enciclopedie web parte din Infogrupul comunitatilor si prezinta comuna, sate componente, comunitate locala, harta, judet si provincie istorica, primarie si consiliu local, turism si hoteluri, galerii foto! ***||Literatura Mircea BatranuLiteratura Mircea Batranu, Blogul de literatura prezinta n pagini separate Proiectul literar Pacatele vointei, Proiectul serial De vorba cu sotia mea, Proza scurta, literatura romantica si fantastica, schite, momente, scenarii, nuvele, povestiri, romane. ***||Poveste de pe net-3D Cartea iubirii; Proiectul literar Pacatele vointei. O poveste de dragoste nascuta pe net, despre dorinta, daruire, pasiune si iubire sub semnul runei Perthro ai al curcubeului! Intre agonie si extaz! ***||Nea Vasile si japonezul Cartea cunoasterii, Nea Vasile si japonezul, omul pamantului si omul lunii; cea mai mare descoperire a omenirii, despre secretul si dreptul pamantului! ***||Poker la Finisterre Cartea sperantei. Despre Calea vietii si Calea spiritului la capatul lumii, la Finisterre sub semnul runei Ansuz. Despre cea mai mare experienta a omenirii! ***||Carierista, cartea interzisa Cartea rostului! O carte despre razvratirea codului feminin si infernul lumii de azi! ***||Analistii Cartea Cautarii este un omagiu adus analistilor si cercetatorilor, celor ce gasesc portile spre civilizatia viitorului si se afla sub simbolul buddhist al Nodului fara sfrsit- shrivasta, al miracolelor universului si al vietii eterne. ***||Ciclopul, varanul si presedintele Cartea datoriei este o carte despre onoare sub semnul magic al heptagramei; ***||Pastile si tablete Mircea Batranu Pastile si tablete despre lumea de azi.

© 2006 - Comune.ro
Toate drepturile rezervate
Design si Programare Web
Digital ContrastDigital Contrast

eXTReMe Tracker


PageRank
Review comune.ro on alexa.com